Dé oplossing voor innovatieve en effectieve, blended hulpverlening.

Visueel, interactief en gebruikersvriendelijk

Doepressie
Dappere Kat
Smaakk
Oudertraining
Surfen op Emoties
Straatwijzer

Doepressie

Programma gericht op behandeling van jongeren van 14 tot 23 jaar die zich erg somber voelen of depressief zijn.

Dappere kat

Programma gericht op behandeling van kinderen en jongeren met angstklachten. Het is een behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij het de jongeren helpt om weer grip op hun gedachten en hun gevoel te krijgen.

Smaakk

Programma gericht op de behandeling van jonge vrouwen tussen de 14 en 23 jaar met een eetstoornis zoals boulimia, anorexia of een eetbuistoornis.

Oudertraining BPTG

Programma voor ouders van kinderen met gedragsproblemen (ADHD, ASS en ODD). Ouders leren hierin hoe ze gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, driftbuien en ander lastig gedrag bij hun kind kunnen verminderen. Ook is de training gericht op het verminderen van stress bij de ouders.

Surfen op emoties

Betreft een DGT-J-Vaardigheidstraining voor jongeren van 12-21 jaar en is gebaseerd op het werkboek Surfen op Emoties. Centraal in deze training staat dat de cliënt leert om weer grip te krijgen op zichzelf. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Straatwijzer

Psycho-educatieprogramma voor LVB jongeren en hun ouders met bijkomende psychiatrische problematiek. Het programma bestaat uit diverse onderdelen als metingen, filmpjes, animaties, spelletjes en opdrachten. Ontwikkeling is in samenwerking met het E-KJP.

Cliënten en hun ouders kunnen het gewoon thuis doen, in de toekomst mogelijk zelfs al terwijl ze nog op de wachtlijst staan.

In deze hun zo vertrouwde online wereld kunnen ze veilig reflecteren op hun ontwikkeling.

Contact op eigen terrein

Een therapeut bezoeken is best wel confronterend en spannend, zeker voor jonge cliënten. Sommige kinderen schamen zich zelfs een beetje. Met Jouw Omgeving kunnen jongeren (ook) op hun eigen terrein contact maken. In een aantrekkelijke online omgeving voelen zij zich thuis en hebben ze vaak zelfs een voorsprong op volwassenen. Het is hun eigen leefwereld, vol met interessante digitale mogelijkheden. Dat voelt anders en het maakt ‘in behandeling zijn’ misschien wel iets minder zwaar. Bovendien leren ouders via het online platform een andere kant van hun kind kennen. Zo kan Jouw Omgeving thuis bijdragen aan meer contact en begrip. Bij de doelgroep met een licht verstandelijke beperking geeft het bovendien nieuwe ingangen tot contact, omdat deze jongeren vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen wat hen bezighoudt.

Maar ook voor volwassenen is het lang niet altijd makkelijk om hulp of ondersteuning te krijgen, of het nu om iemand in je omgeving gaat of om jou zelf. En hoewel het belangrijk blijft om te praten met je hulpverleners, gaat typen soms gewoon gemakkelijker. Laagdrempeliger is het in ieder geval! Daarnaast is het fijn om een goed overzicht te krijgen van alles wat er gebeurt, iets wat online veel makkelijk gaat. Met al die papieren raak je de draad immers zo kwijt.

Het is heel duidelijk en ik kan er vanaf mijn mobieltje op werken

Beloningen

Extra motiverend werken met behulp van beloningen

Favorieten

Cliënt geeft vorm aan zijn eigen omgeving met behulp van foto's, favoriete websites en filmpjes.

Gamification

Oefeningen met spelelementen

Visueel

Informatie eenvoudig en aantrekkelijk aanbieden

De drempel is op het platform veel lager om mij te benaderen

Inloggen op elk gewenst moment

Het allergrootste voordeel van Jouw Omgeving is dat cliënten – en hun omgeving – altijd en overal kunnen inloggen. Vragen en knelpunten hoeven niet meer te worden opgespaard voor een volgende sessie, maar kunnen tussentijds worden gesteld. Op deze manier kunnen cliënten op ieder gewenst moment hun hart luchten, een bericht sturen of dingen nalezen. Zij bepalen zelf wanneer ze werken aan hun doelen. Die onafhankelijkheid heeft een positief effect op de behandeling. Cliënten voelen zich bovendien meer gezien en gehoord. Via Jouw Omgeving ontstaat er immers interactie wanneer daar het meest behoefte aan is. Op die manier geven alle extra contactmomenten – hoe klein en simpel ook – een nieuw soort diepgang aan het behandelproces.

Als deze jongeren iets in hun hoofd hebben gehaald, willen ze à la minuut actie en dat kan op Jouw Omgeving.

Aan jezelf werken is online leuker

Een behandeling vraagt inspanning van cliënten. Zeker door jongere cliënten kan dit soms als saai of vervelend worden ervaren. Maar als het bijvoorbeeld gaat om het invullen van vragenlijsten, vinden ook de meeste volwassenen dit niet erg interessant. Jouw Omgeving maakt het door de visuele prikkels en een interactieve opzet veel leuker om aan jezelf te werken. Helemaal als het halen van doelen gekoppeld is aan een beloningsysteem. Het online platform combineert het nuttige met het aangename en nodigt cliënten uit om aan zichzelf te blijven werken. Hoe vaker ze tussen de sessies door inloggen en actief zijn op Jouw Omgeving, hoe meer inzicht ze krijgen en hoe sneller ze positieve effecten merken van de behandeling. Dáár doen we het met elkaar voor.

Jongeren haken in no-time af als het een saai invulwerkje wordt

Ze oefenen veel en graag met programma’s als Dappere Kat en doordat ze het zo leuk vinden, heeft dat een positief effect op de behandeling.

Updates

Zicht op alle activiteit van alle betrokkenen.

Chatten

1 op 1 chatten met alle betrokken - zowel individueel als met een groep

Berichten

Veilig berichtenverkeer tussen cliënt, ouder en hulpverlener.

Dagboek

Plek voor het persoonlijk verhaal van de cliënt.

We merken dat ze via het platform veel gemakkelijker met ons communiceren

Minder praten en toch meer delen

Praten gaat lang niet alle cliënten even makkelijk af. Dit kan voor volwassenen gelden maar zeker jongeren zoeken graag hun eigen weg en zijn in hun ontwikkelfase vaak niet zo spraakzaam. Toch heeft iedereen wel de behoefte om vragen, onzekerheden, emoties en ervaringen te delen; zeker als er problemen in het leven zijn. Bij een behandeling is praten handig, maar wat als cliënten face to face moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten? Jouw Omgeving is dan een uitkomst, want het gaat de meeste mensen veel gemakkelijker af om online te delen wat hen bezighoudt. Zo geven ze behandelaars bovendien andere aanknopingspunten voor gesprekken, wat het praten tijdens de sessies in persoon weer gemakkelijker kan maken.

De Jongeren ervaren het echt als hún omgeving, een wereld waar minder drempels zijn om persoonlijke dingen te delen

Meer inzicht in het behandelproces

Voor veel cliënten is het een uitdaging om – zeker buiten de behandelsessies om – grip te krijgen op hun eigen ontwikkeling. Jouw Omgeving helpt hen daar enorm bij. Want zodra ze thuis inloggen op het platform, worden cliënten zich bewust van hun leerproces. Ze krijgen hun doelen letterlijk onder ogen en het is mogelijk om hen – in toegankelijke taal – online rapportages te laten lezen over hun vorderingen. Handig is dat ze ook terugzien wat ze zelf eerder hebben ingevuld of geschreven; bijvoorbeeld bij berichten, vragenlijsten, het dagboek of de stemmingsmeter. Dat geeft inzicht in hun eigen patronen en de stappen in het behandelproces, waardoor de ontwikkeling sneller kan gaan.

We krijgen er allemaal nieuwe inzichten door, echt goed bedacht!

Het voelt open en eerlijk dat alles op Jouw Omgeving is te zien.

Personen

Overzicht van alle bij de behandeling betrokken personen: vader, moeder, behandelaar, gedragswetenschapper, etc.

Soms is het al voldoende dat jongeren door het dagelijkse inloggen beter de vertaalslag maken van leerpunten naar concrete acties.