Betere transfer en netwerkcontact door platform

Thea Braun

Psychomotorisch therapeut bij Advies- en Behandelcentrum van ASVZ

Als psychomotorisch therapeut ziet Thea Braun haar cliënten gemiddeld één keer per week. Het is belangrijk dat zij ook thuis regelmatig oefenen met werkdoelen, iets wat door Jouw Omgeving gemakkelijker, tastbaarder en leuker wordt. Bovendien blijft Thea tussen de sessies door op de hoogte van wat zich afspeelt in hun levens. Contact onderhouden met ouders van jonge cliënten gaat ook soepeler. “Vooral als ik na een therapiesessie foto’s deel via het online platform, levert dat meteen respons op.”

Thea werkt bij het Advies- en Behandelcentrum van ASVZ, een polikliniek voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende psychische problematiek. Door de psychomotorische therapie (PMT) is zij gewend om op een andere manier met mensen te communiceren dan alleen praten. “Non-verbaal contact vertelt heel veel, maar ik zie ook de toegevoegde waarde van online communicatie. Zeker bij jonge mensen, die gewend zijn om via sociale media met elkaar uit te wisselen.” Om die reden is Thea als werkgroeplid actief betrokken bij de ontdekkingstocht naar de inzet van E-health.

Het klopt gewoon

Ze was meteen overtuigd dat Jouw Omgeving daarvoor een stevige basis biedt. “We hebben ons zorgvuldig georiënteerd op bestaande online platforms en daarnaast overwogen om zelf iets te ontwikkelen. Maar waarom het wiel uitvinden als er al een veelbelovend systeem beschikbaar is? Jouw Omgeving sprong er meteen uit: gebruiksvriendelijk en een goede aansluiting op de doelgroepen. Het klopt gewoon, hoe dit platform in elkaar zit. Toch liep in de pilot niet alles meteen soepel hoor. We hadden technische storingen en het vraagt tijd om eHealth in het behandelproces te integreren. Toch heb ik al in de eerste maanden genoeg positieve ervaringen gehad die de potentie van Jouw Omgeving bevestigen.”

Stok achter de deur

Vanuit PMT  heeft Thea heeft zowel jeugdige als volwassen cliënten laten werken met het online platform. “De kinderen – tussen de 9 en 12 jaar – zijn het meest enthousiast. Die beginnen meteen te glimmen als we met Jouw Omgeving aan de slag gaan. Ze ervaren het als een soort computerspelletje. Mijn volwassen cliënten reageren wisselend. Eentje vindt computers maar eng, al is het leuke dat Jouw Omgeving lijkt te helpen om die angst te overwinnen. Anderen waren meteen heel actief en ervaren het platform als een stok achter de deur. De pubers zijn een verhaal apart, daar hoort weerstand bij het natuurlijke repertoire. Bij hen komt het aan op positief stimuleren, ook bij het werken in Jouw Omgeving. In ieder geval zijn hun werkdoelen veel tastbaarder en zijn er allerlei handige online tools beschikbaar om hun leerproces leuker te maken.”

Meteen respons

Als psychomotorisch therapeut ziet Thea in de toepassing van het platform vooral verbeterkansen voor transfer en contact met het netwerk. “Het is de uitdaging om alles wat we in de therapiesessie bereiken te laten doorwerken in het dagelijkse leven. Jouw Omgeving helpt daarbij, want het platform biedt handvatten om ook thuis bewust bezig te blijven. Contact met het netwerk is extra belangrijk als kinderen bij mij in therapie zijn. Daar blijkt Jouw Omgeving ideaal voor. Vooral als ik foto’s van sessies online plaats, om vader en moeder te laten zien wat hun kind bij PMT heeft gedaan en gedurfd, krijg ik meteen respons. Dat biedt aanknopingspunten om ouders ook thuis anders naar het gedrag van hun kind te laten kijken.”

Extra lijntje

De mogelijkheid tot tussentijds contact blijkt ook van toegevoegde waarde. “Als PMT’er zie ik cliënten alleen tijdens de sessies. Ze vertellen me wel over dingen die thuis gebeuren, maar ze vergeten ook veel. Jouw Omgeving is een extra lijntje. Zij kunnen er bijhouden wat ze beleven en hoe ze zich voelen of alvast vragen stellen. Ik lees dat allemaal, zodat ik daar bij de volgende therapieafspraak op kan inspelen. En soms reageer ik al tussendoor of we spreken af voor een online chatsessie. Dat ervaren cliënten als positief. Bovendien kunnen ze op het platform mijn bevindingen als therapeut lezen. Ik ben niet zo’n schrijver, gezien mijn vakgebied, maar op Jouw Omgeving kan het lekker kort en bondig. Zo komen we met elkaar sneller tot de kern.”