Dichter bij de praktijk met Jouw Omgeving

Tamara Bouius

Gedragswetenschapper bij Reik

Tamara Bouius werkt als gedragswetenschapper bij Reik, het noordelijk expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze merkt dat Jouw Omgeving nu al een verrijking is voor haar werk, omdat cliënten haar via het online platform een extra kijkje achter de schermen van hun persoonlijkheid gunnen.

“Als gedragswetenschapper sta ik wat verder van de dagelijkse praktijk af. Ik zie de cliënten voornamelijk bij plaatsingsgesprekken en behandelplanbesprekingen of als er calamiteiten zijn. Verder adviseer ik hun groepsleiders en therapeuten, waarmee ik regelmatig afstem. Dat werkt prima, al zorgen extra inkijkjes in het gedrag van de jongeren soms wel voor nuances in mijn beeld van de situatie. Bij de jongeren van 12 tot 18 jaar schuif ik daarom graag aan bij het gezamenlijk thee drinken of eten. De jongeren van begeleid wonen gaan meer hun eigen gang, dus daar had ik minder zicht op, totdat we met Jouw Omgeving gingen werken! De extra contactmomenten via het platform maken mijn beeld completer, vooral omdat onze jongeren online vaker hun gedachten delen.”

Meer inzicht

Voor de jongeren is Bouius vooral op de achtergrond aanwezig. Misschien weten ze haar juist daarom goed te vinden via Jouw Omgeving. “De drempel is op het platform veel lager om mij te benaderen. Dat merk ik bijvoorbeeld als ze hun coach niet leuk vinden of gedoe hebben. Dat vinden ze lastig om tegen hun begeleider zelf te zeggen, zelfs online. Als ze mij dat laten weten, is er toch een opening om het gesprek aan te gaan. Laatst kreeg ik ook een bericht van een meisje dat al langer vermijdingsgedrag vertoonde. Haar begeleiders kregen er de vinger maar niet achter. Totdat ze via Jouw Omgeving aan mij schreef wat ze van binnen allemaal voelde. Daardoor vielen er puzzelstukjes op hun plek en konden we met de behandeling een andere richting inslaan."

De gedragswetenschapper is er blij mee dat ze via het online platform toegankelijker is voor jongeren. “Dat maakt de gesprekken over het behandelplan ook wat minder spannend voor hen. Het contact met mij wordt gewoner en het bezig zijn met hun leerdoelen ook. Bovendien kan ik hen nu vanaf afstand ook gemakkelijker stimuleren, bijvoorbeeld een leuk berichtje sturen als een cliënt is gestopt met roken of het rijbewijs heeft gehaald. Het doet de jongeren goed om te merken dat anderen met hen meeleven. We willen daarom straks ook graag met likes gaan werken. Daar zijn ze echt dol op en voor ons wordt het dan nog gemakkelijker om positieve feedback te geven. Ook dat is een vorm van belonen en daar is onze doelgroep gevoelig voor.”

Van twee kanten

Door Jouw Omgeving zijn de jongeren zich veel bewuster van zichzelf en waar ze aan werken. Bouius verwacht daarom dat zij hun leerdoelen vlotter gaan oppakken. “Het online platform houdt ons allemaal scherp: wij krijgen meer inzicht en kunnen beter maatwerk bieden en zij krijgen de handvatten voor hun ontwikkeling op een leuke, eigentijdse manier aangeboden. De belangrijkste voorwaarde is regelmaat in het werken met Jouw Omgeving, want onze jongeren leren door te dóen. Blijven prikkelen en motiveren dus, plus het besef dat online communicatie van twee kanten komt. Die regelmaat geldt dus ook voor onszelf.”