eHealth is gewoon eigentijdse hulpverlening

Mark Vervuurt

Projectleider bij ASVZ

Het Advies- en Behandelcentrum van ASVZ biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en psychische problematiek. Projectleider Mark Vervuurt vertelt dat het centrum in 2014 vanuit een gevoel van urgentie de markt van eHealth ging verkennen. “We beseften dat het best gek is dat wij nog geen online onderdelen in ons behandelaanbod hadden, want het is gewoon een eigentijdse vorm van hulpverlening.”

Omdat eHealth al in opmars was bij collega-instellingen, besloot ASVZ om de reeds beschikbare mogelijkheden te verkennen. “Waarom het wiel zelf opnieuw uitvinden als er al het nodige is ontwikkeld? We wilden aanhaken bij een online platform dat goed past bij onze doelgroep en organisatie. Het gewenste concept hebben we gevonden in Jouw Omgeving, een voorloper die het – naar ons idee – het beste voor elkaar heeft. Hun werkwijze sluit aan bij onze visie om cliënten meer regie te geven door op basis van partnerschap met hen samen te werken. We doen dat zo transparant en handelingsgericht mogelijk, waarbij het online platform een manier is om zoveel mogelijk te delen met cliënten en hun netwerk.”

Inspirerende voorbeelden

De verwachtingen van Jouw Omgeving werden tijdens een zes maanden durende pilot (april t/m september 2015) positief bevestigd. “Natuurlijk waren er af en toe technische haken en ogen, net zoals onze professionals moesten wennen aan het inzetten van de mogelijkheden op het platform”, vertelt Vervuurt. “De één begint gewoon, terwijl de ander eerst wil discussiëren over wat wijsheid is. Het mooie van gewoon aan de slag gaan met Jouw Omgeving was dat de praktijkervaringen heel inspirerende voorbeelden bleken. We hebben daarom ruim geïnvesteerd in training en intervisie rondom Jouw Omgeving. Werken met nieuwe middelen staat of valt met deskundigheidsbevordering en het onderling uitwisselen van visie, aanpak en bevindingen.”

Chat scoort verrassend goed

En die bevindingen bleken, zoals gezegd, voornamelijk positief. “Verrassend zelfs, in bepaalde opzichten. We hadden bijvoorbeeld niet verwacht dat onze doelgroep de mogelijkheid van het chatten zou omarmen, omdat ze niet zo talig zijn. Toch wordt de chatfunctie – en trouwens ook het online dagboek – veel gebruikt. Blijkbaar schrijft een deel van onze cliënten liever dan ze praten. Doordat zij in Jouw Omgeving op hun eigen moment en in hun eigen tempo kunnen werken, hebben ze mogelijk minder last van schaamte. Bij face to face gesprekken is er soms de angst bij cliënten dat ze zich niet goed uitdrukken of dat de hulpverleners hen dom vinden, terwijl ze op het platform vrijer durven te communiceren. Naast werken met beelden, wat online ook heel goed gaat, is de schrijftaal dus een onverwacht belangrijk onderdeel.”

Meer effect

Vervuurt ziet dat de mogelijkheid van het chatten ook professionals bevalt. “Online kun je snel tot de kern komen en er zijn extra tools tot hun beschikking gekomen voor het bieden van maatwerk. Zo maakte een therapeut voor een jongetje speciale emoticons, met foto’s van zijn eigen gezicht, waar hij boos, blij of verdrietig kijkt. Hij vindt het nu veel leuker om te delen hoe hij zich voelt en hoe dat komt. Doordat zowel cliënten als hun omgeving door het platform thuis bewuster blijven van hun leerdoelen, verwachten wij meer effect van ambulante behandeling. Of trajecten daardoor korter worden, dat weet ik niet. Sommige problemen hebben langer aandacht en interventie nodig. Korter is niet altijd beter, het gaat vooral om de effectiviteit en daar kan Jouw Omgeving zeker aan bijdragen.”

Contact blijven maken

Na de pilot kwam het Advies- en Behandelcentrum van het ASVZ tot de conclusie dat het platform zich bij uitstek leent voor sámen aan de slag gaan met cliënten en hun netwerk. “Dat is wat wij graag willen en dat vraagt ook van ons – als instelling en als behandelaars – dat we ons kwetsbaar durven opstellen. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht, zoals eigenlijk altijd in de hulpverlening. Wat dat betreft kent eHealth dezelfde valkuilen als ‘gewone’ hulpverlening, waarbij wij worden uitgedaagd om contact te blijven maken. Aansluiting vinden, inzicht geven, motiveren en stimuleren om tot eigen oplossingen te komen: dáár gaat het om. Jouw Omgeving is daarbij zowel een prachtige toegangspoort als een centraal platform met allerlei online tools om maatwerk te bieden. Met bovendien volop mogelijkheden om verder uit te breiden."