Extra prikkel tot nieuw gedrag

Jelte Krikke

Dramatherapeut

Dramatherapeut Jelte Krikke daagt zijn cliënten via spel en fantasie uit tot nieuw gedrag. Krikke werkt bij Reik, noordelijk expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het online platform Jouw Omgeving blijkt vooral voor jongeren een extra prikkel tot veranderingen in het dagelijkse leven. 

 Jongeren met een licht verstandelijke beperking vinden het vaak lastig om hun gevoelens onder woorden te brengen. Daarom is dramatherapie een prachtige manier om te delen wat er in iemand leeft. Krikke laat zijn cliënten als het ware experimenteren met gevoelens en gedrag. “Drama is heel geschikt voor onze doelgroep, want de jongeren ervaren spelenderwijs wat minder goed gaat en hoe het anders kan. Toch vinden ze het heel lastig om de opgedane inzichten toe te passen in het dagelijkse leven. Daarom ben ik zo enthousiast over Jouw Omgeving. Voorheen mailde ik cliënten wel eens om hen tussen de sessies door te prikkelen, in de hoop het proces op gang te houden. Nu kan ik meeliften op een uitgebreid online platform waar de jongeren zelf ook blij van worden.”

Aanknopingspunten

“Het lijkt er op dat het therapieproces door Jouw Omgeving zelfs vlotter loopt”, is de ervaring van Krikke. “Eén van de pluspunten is dat ik veel meer informatie krijg over het leven van de jongeren door hen te volgen op het online platform. Daar zitten bruikbare aanknopingspunten tussen voor de dramatherapie. Zo had ik een meisje met een lage eigenwaarde die regelmatig voor ‘hoer’ werd uitgemaakt. En waarom? Ze had geen idee. Op Jouw Omgeving ontdekte ik dat ze altijd en overal contact aangaat met jongens die haar pad kruisen. Dat hebben we bij drama gevisualiseerd met poppetjes, waardoor bij haar opeens het kwartje viel. Ze begreep hoe anderen van afstand naar haar gedrag keken. Ook kwam boven tafel dat ze het moeilijk vind om contacten met anderen te verdiepen. Daar zijn we aan gaan werken.”

Completer beeld

Jouw Omgeving is volgens Krikke een handige basis voor interactie met de jongeren en hun ouders, maar ook voor samenspraak met collega’s. “Het meisje uit het voorbeeld krijgt ook EMDR binnen Reik en deze behandelaar rapporteert net als ik online op Jouw Omgeving. We hebben elk een andere aanpak en focus in onze therapie, dus opgeteld vormen onze rapportages een completer beeld. Daar doen wij ons voordeel mee en de jongeren en hun ouders leren er ook van. Omdat zij de rapportages op Jouw Omgeving meelezen, formuleren we alles zo bondig en toegankelijk mogelijk. Dat is wennen en soms levert het discussie op, maar die toegenomen betrokkenheid heeft een positief effect op het behandelproces.”

Kortom, Krikke ervaart volop mogelijkheden met het online platform. “Het is een soort extra ‘bindmiddel’ naast de wekelijkse therapiesessies. Vooral omdat jongeren dagelijks bezig zijn op Jouw Omgeving en daardoor veel vaker geprikkeld worden om alles wat ze bij de therapie ontdekken ook toe te passen in de praktijk.”