Jouw Omgeving: een kwestie van doen

Frank Lauwers

Projectleider E-hulp bij Ambiq

Wat jongeren aanspreekt, wordt niet altijd vanzelfsprekend omarmd door volwassenen. De generatiekloof speelt soms ook op bij de implementatie van Jouw Omgeving binnen het orthopedagogisch centrum Ambiq. “Een kwestie van geduld en tegelijk van dóen”, stelt Frank Lauwers, “want na een training zijn medewerkers heel enthousiast over de innovatieve mogelijkheden die meer eigen regie geven aan onze cliënten.”


Ambiq is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lauwers is manager ambulante zorg en tevens projectleider E-hulp. Hij herinnert zich nog goed de opkomst van het internet, een tijd waarin een platform als Jouw Omgeving nog onvoorstelbaar was. “De online wereld biedt ons zoveel nieuwe mogelijkheden tot verbinding. Bij een interne prijsvraag over innovatief gebruik van iPads bedacht een jongere dat hij dankzij zo’n tablet bij het naar bed gaan op de groep toch even contact kan hebben met zijn moeder. Dat ze hem op afstand een verhaaltje voorleest of dat ze samen online een spelletje spelen. Dit voorbeeld laat zien dat we in een andere tijd leven, een tijd waar Jouw Omgeving helemaal bij hoort.”

Drempelvrees

“Alleen al het feit dat Jouw Omgeving aansluit bij het interessegebied van jongeren maakt dat we er ook in onze organisatie iets mee moeten”, vindt Lauwers. “Bovendien is het een verlengstuk van de hulpverlening waarmee we onze cliënten meer eigen regie geven. Dat vraagt een omslag in denken die minstens zo groot is als het online werken op zich. Veranderingen gaan nu eenmaal gepaard met kritiek, twijfels en onzekerheden. Ik weet nog dat ik me afvroeg of het wel nodig was om medewerkers te trainen in het gebruik van Jouw Omgeving, omdat het zo gebruikersvriendelijk is. Maar juist door die drempelvrees bleek de training van professionals essentieel. Bovendien vonden ze de eenvoud soms verdacht: deden ze het dan wel goed?”

Inbouwen primair proces

Interessant is dat de projectleider tijdens de trainingen een enorm enthousiasme zag loskomen. “Toen onze medewerkers er echt voor gingen zitten, ontdekten ze hoeveel mogelijkheden Jouw Omgeving biedt. En toen kon het echte werk beginnen. Al blijft zo’n implementatie een kwestie van vallen en opstaan, want er gaat nooit in één keer een knop om. Professionals hebben hun eigen patronen en werkwijzen, dat doorbreek je niet zomaar, terwijl Jouw Omgeving die impact wel heeft. Als je het tenminste regelmatig gebruikt. De groepen die het gewoon doen, pakken de verandering ’t snelste op. Bijvoorbeeld door een standaard dagafsluiting op de iPad met actie op Jouw Omgeving. Zo kunnen we online hulp stapje voor stapje inbouwen in het primaire proces.”

Meer interactie

De switch in denken en doen is bij Ambiq in volle gang. Lauwers heeft daarbij hoge verwachtingen van het online rapporteren, waarmee ze net zijn gestart. “Daarmee kunnen we jongeren en ouders nog meer betrekken bij hun ontwikkelproces. Door rapportages in alle opzichten toegankelijk te maken – bondiger, opbouwender en online altijd beschikbaar – ontstaat meer interactie op basis van inhoud. Daarmee wordt de rapportage een extra tool binnen de behandeling. Welke effecten Jouw Omgeving op behandelprocessen heeft, gaan we onderzoeken. Wel merken we nu al dat jongeren zich meer bewust zijn waaróm ze bij ons komen en waar ze aan kunnen werken. Bovendien zijn er veel meer contactmomenten via Jouw Omgeving, want de jongeren pakken het heel gemakkelijk op.”