Jouw Omgeving opent nieuwe wereld

Attie de Graaf

Ze sparren heel wat af over innovatieve ontwikkelingen binnen Reik, het expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Noord-Nederland. Dat Jouw Omgeving daarbij een baanbrekende rol speelt, was vanaf de pioniersfase al helder voor Attie de Graaf, directeur van Reik, en Ype Brada, afdelingshoofd van KICK.

KICK staat voor Kennis, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit. Termen die toevallig (of niet) ook naadloos aansluiten bij het online platform Jouw Omgeving. "Onze doelgroep is verbaal minder sterk en vraagt daarom een andere benadering dan mensen zonder licht verstandelijke beperking. Voor ons reden om altijd te pionieren met nieuwe mogelijkheden om de dialoog te verbeteren", stellen De Graaf en Brada. "Jouw Omgeving begon ook als zo’n ontdekkingstocht en het blijkt een concept dat elementaire invloed heeft op de manier waarop wij onze doelgroep behandelen en begeleiden."

Contact maken

Brada herinnert zich nog goed het voorbeeld van een behandelaar die moeizaam contact kreeg met een jonge cliënte. "Ze keek tijdens de therapiesessies continu op haar mobiele telefoon en reageerde nauwelijks op zijn vragen. Totdat hij opeens een ingeving kreeg en haar een sms stuurde. Een grote glimlach verscheen op haar gezicht en ze reageerde direct per sms terug. Een nieuwe vorm van contact was ontstaan, eentje die wel succes had. Vanaf dat moment zagen we heel helder dat online hulp een grote kans bood om ons aanbod te versterken. Want als een sms al zo’n verschil maakt, dan opent een platform als Jouw Omgeving helemaal een nieuwe wereld."

Beter meebewegen

En zo geschiedde. "Internet is een basisbehoefte voor de jongeren die wij behandelen. Het is hun terrein waar wij aansluiting vinden en precies daarom heeft het effect. Door alles wat zich afspeelt in Jouw Omgeving kunnen wij veel beter meebewegen en bijsturen in het behandelproces. Het online platform levert extra contactmomenten en nieuwe aanknopingspunten op. Dat maakt ons werk effectiever. Ook intensiever trouwens, maar dat heeft te maken met de omslag waar we nog middenin zitten. Het is toch een soort digitale revolutie binnen de hulpverlening. Persoonlijk contact blijft essentieel in de begeleiding en behandeling, maar de online communicatie wordt wel een belangrijk ijkpunt in behandelprocessen."

Eén gezin, één plan

De Graaf kan niet wachten tot Jouw Omgeving de spil is van elk behandeltraject, omdat naast de ouders en behandelaars ook andere betrokkenen kunnen aanhaken als dat nodig is, zoals scholen en collega-zorginstellingen. "We praten al veel langer over één gezin, één plan en dat kunnen we nu echt waarmaken door Jouw Omgeving als centrale plek voor cliëntcommunicatie. Het platform biedt bovendien efficiëntievoordelen, omdat er een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem achter zit voor rapportages, behandelplannen en evaluaties. Dat maakt de inhoud veel toegankelijker voor alle partijen, van betrokken behandelaars en begeleiders tot de gezinnen zelf."

Mediawijs

Tot slot benoemt Brada het werken aan E-inclusie als bijkomend voordeel van Jouw Omgeving. "Voor mensen die niet goed met informatie- en communicatietechnologie kunnen omgaan, dreigt in de huidige maatschappij digitale uitsluiting. Het is daarom essentieel dat wij bijdragen aan de mediawijsheid van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Dat geldt ook – of misschien wel juist – voor de jongeren die al volop online zijn, want zij realiseren zich niet welke risico’s ze lopen door hun kwetsbaarheid. In de digitale wereld zijn valkuilen nog lastiger te doorzien dan in de buitenwereld. Via Jouw Omgeving leren ze op een heel natuurlijke, veilige én leuke manier omgaan met sociale media."