Lagere drempel met Jouw Omgeving

Martine Slingenbergh

Gedragswetenschapper bij Ambiq

Martine Slingenbergh werkt als gedragswetenschapper bij Ambiq, een orthopedagogisch centrum voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ze vindt het leuk om te merken dat de jongeren het werken met Jouw Omgeving sneller oppakken dan de groepsleiding. “Hebben zij ook eens een voorsprong.” 

Slingenbergh heeft het volste vertrouwen in haar jonge cliënten. “Laat maar komen, die eigen regie en verantwoordelijkheid. Jouw Omgeving kan ze daar echt bij helpen, omdat het helemaal aansluit bij hun leefwereld. Ze zijn opgegroeid met online mogelijkheden en de meesten voelen zich daar goed in thuis. De drempel is lager en dat stimuleert om nieuwe stappen te zetten. We zien dat jongeren ons via het platform meer deelgenoot maken van wat hen bezighoudt. Omgekeerd voelen zij zich meer deelgenoot van het hele behandelproces. Het ging natuurlijk altijd al over hen, alleen krijgen ze via Jouw Omgeving beter inzicht in zichzelf.”

Stoeien met mogelijkheden

De gedragswetenschapper is blij dat er met Jouw Omgeving een manier is gevonden om het behandelproces zo begrijpelijk mogelijk te maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. “Onze doelgroep is niet zo van het lezen. Het platform speelt goed in op hun visuele behoefte, al zouden er nog wel meer plaatjes in kunnen. Tegelijk is het een uitdaging om het niet te kinderachtig te maken, al verschilt het effect per cliënt. Daarom is online werken zo fijn, daar kun je stoeien met eindeloos veel mogelijkheden. In de toekomst kunnen we bijvoorbeeld ook trainingen gaan aanbieden via Jouw Omgeving, gebaseerd op bestaande programma’s, zoals het werkboek seksualiteit en psycho-educatie. Dat pakt de jeugd online vast veel beter op.”

Samenspel met ouders

Het samenspel met het thuisfront krijgt volgens Slingenbergh ook een extra dimensie dankzij Jouw Omgeving. “Dat geldt sowieso bij ambulante hulp, maar net zo goed bij situaties waarin jongeren tijdelijk op een groep zijn geplaatst. Ouders zijn meer betrokken en als hun kind een weekend thuis is, kunnen ze daar doorwerken aan de gestelde doelen. Nu ook de rapportages online worden gezet, verwacht ik dat we nog meer één lijn kunnen trekken met thuis. Jouw Omgeving biedt dan echt een platform om in gesprek te gaan over wat het beste is en waarom. Belangrijk, want uiteindelijk willen we graag dat jongeren die tijdelijk bij ons zijn weer thuis kunnen wonen. En ook dan blijven de lijntjes kort dankzij Jouw Omgeving, als een gezin nog gebruikmaakt van ondersteuning door Ambiq.”