Meer eigen regie is best spannend

Marije Kornegoor

Begeleider bij De Lichtenvoorde

Met alle kansen die Jouw Omgeving biedt, zou je bijna vergeten dat de weg naar nieuwe mogelijkheden zelden gladgestreken is. Marije Kornegoor is enthousiast en nuchter tegelijk, met oog voor het proces van omschakelen dat medewerkers en cliënten doormaken sinds de komst van het online platform. “Meer eigen regie voor cliënten: dat is zowel voor onze jongeren als medewerkers best een spannende ontwikkeling.”

Marije werkt als begeleider behandeling bij een woongroep voor jongeren van 12-18 jaar bij zorginstelling De Lichtenvoorde. De pubers met wie zij werkt, hebben allemaal een licht verstandelijke beperking. “Hun niveaus verschillen wel, daarom hebben ze allemaal een andere benadering nodig. En dat geldt ook bij de introductie van Jouw Omgeving”, heeft Marije in de pilotfase gemerkt. “De ene jongere gaat meteen nieuwsgierig aan de slag, de andere heeft meer aansporing en ondersteuning nodig om te ontdekken wat het online platform kan betekenen.” Lachend vult ze aan: “En voor de medewerkers geldt eigenlijk precies hetzelfde.”

Kwetsbare kant

Dat cliënten meer eigen regie krijgen dankzij Jouw Omgeving is volgens Marije een belangrijke ontwikkeling. “Toch zie ik ook de kwetsbare kant. Jongeren lezen voor het eerst de rapportages en beseffen dat hun leven zwart op wit online leesbaar is voor alle toegevoegde betrokkenen. Dat is soms even slikken, maar de keerzijde is dat ze óók de positieve punten lezen. Dat doet hen goed. Bovendien is het handig dat ze altijd op het platform terecht kunnen. Als deze jongeren iets in hun hoofd hebben gehaald, willen ze à la minuut actie en dat kan op Jouw Omgeving. Tegelijk vráágt het platform ook iets van hen, een actieve houding in hun eigen proces. Dat is een uitdaging voor jongeren en daarom is het cruciaal dat wij hen daarbij goed ondersteunen.”

Meer openheid

“Werken met Jouw Omgeving is voor ons als medewerkers net zo goed een uitdagende omslag”, vervolgt Marije. “Opeens lezen jongeren onze rapportages mee en steeds vaker ook hun ouders. Dat was natuurlijk de hele opzet, maar hoe rapporteer je dan over bijvoorbeeld conflicten? Dat leek in het begin best ingewikkeld, daarom zijn daar intern de nodige discussies over gevoerd. Maar we willen met Jouw Omgeving meer openheid creëren, dus dat vraagt ook iets van ons. Meer bewustzijn bij het rapporteren, een andere manier van schrijven. We hebben gemerkt dat gewoon doen het beste werkt. Ervaar maar hoe jongeren en ouders reageren, ga het gesprek maar aan, het gaat per slot van rekening om hún leven en ontwikkeling!”

Kortere lijnen

“Veranderen heeft tijd nodig, dat vergeet je soms als er je middenin zit. Natuurlijk zien we nog verbeterpunten, is het wennen en gaat niet alles vanzelf. Maar we zien óók de eerste successen van het online platform: een nieuwe contactvorm met jongeren en de stapjes die onze pubers zetten in eigen regie, bijvoorbeeld door zelf ook (mede) te rapporteren of doelen te bepalen. En soms het is al voldoende dat jongeren door het dagelijkse inloggen beter de vertaalslag maken van leerpunten naar concrete acties. Door Jouw Omgeving is het behandelproces voor hen minder abstract. Bovendien zijn de lijnen nog korter. Ook met ouders. Zij weten door het online platform beter wat er speelt en ik ben benieuwd welk effect dat zal hebben op de verstandhouding met hun kinderen."