Investering & opbrengst

Bertine Lahuis

Bestuurder bij Karakter

Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, investeert heel bewust in de online mogelijkheden van Jouw Omgeving. "Wij verwachten dat E-health gaat bijdragen aan een betere bereikbaarheid, beschikbaarheid én betaalbaarheid van onze zorg", stelt bestuurder Bertine Lahuis. "Dat sluit volledig aan bij de transitie, al vraagt het optuigen van online hulp op dit moment nog veel inzet, geld en geduld. Nu is een tijd van investeren, de opbrengsten komen later."

Waarom niet zélf de verantwoordelijkheid nemen en gestalte geven aan de kansen die E-health biedt? Die insteek motiveerde Karakter om samen met zes partners binnen het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E- KJP) online hulp te gaan ontwikkelen in samenwerking met Jouw Omgeving. "Over de effecten van E-health is nog relatief weinig bekend, zeker onder jeugd, maar we vergaren alleen meer kennis door te ontwikkelen, te doen en te meten", zegt Lahuis. "Daarom ben ik blij dat wij als E-KJP die handschoen hebben opgepakt. Omdat we elkaars kennis kunnen gebruiken voor het realiseren van goede digitale hulp en bovendien de kosten kunnen delen."

Eigen kleur

Online hulp draagt op termijn bij aan efficiëntie en kostenbesparing; zowel in de behandelingen als in de achterliggende organisatie, daarvan is Lahuis overtuigd. "Toch is vooral de nieuwe vorm een grote drijfveer. Jonge mensen zijn nauw verbonden met sociale media, daarom zien wij een goed online platform als de belangrijkste toegangspoort tot onze doelgroep. Het vraagt wel verleidingstechnieken die aansluiten bij de jeugd en dat is een vak apart. Die expertise hebben we gevonden bij de service provider Jouw Omgeving: zij weten hoe je kinderen en jongeren online kunt prikkelen tot actie. Het gebruik in onze organisatie is nog pril, maar de eerste reacties zijn positief. Vooral omdat jongeren de kans krijgen om letterlijk en figuurlijk hun eigen kleur te geven aan Jouw Omgeving. Ze ervaren dat zij centraal staan op het platform."

Ruimte creëren

"De grootste omslag geldt voor professionals", merkt de bestuurder. "Zij moeten zich nieuwe vormen van maatwerk eigen maken met behulp van de mogelijkheden die Jouw Omgeving biedt. Dat gaat niet vanzelf, hoe goed het online platform en de blended programma’s ook zijn. Daarom is het mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om óók te investeren in scholing en bovendien voldoende ruimte te creëren voor goede ideeën. Want we zijn nog maar net de online weg ingeslagen en blijven volop doorontwikkelen. Tot slot hechten we grote waarde aan effectmeting, om te onderzoeken of onze positieve verwachtingen kloppen en waar we eventueel moeten bijstellen. Hoe meer zorginstellingen online actief worden, hoe sneller die ontwikkeling gaat. Daarom vinden wij het als expertisenetwerk belangrijk dat de producten die wij samen met Jouw Omgeving hebben gerealiseerd ook beschikbaar zijn voor andere instellingen."