Online rapporteren helpt cliënten bij 's Heeren Loo

Anna te Brake

medebehandelaar bij de 's Heeren Loo

's Heeren Loo (vh. De Noorderbrug) zet bewust in op blended hulpverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Medebehandelaar Anna te Brake juicht de online modules toe en is blij dat er binnen de Hersenz-behandeltrajecten óók is gekozen voor rapportage in Jouw Omgeving. ‘Daar schuilt zo’n grote kracht in! Cliënten nemen veel meer eigen regie sinds wij zo rechtstreeks en transparant rapporteren.’

Anna was altijd al van de openheid, maar transparantie was door de traditionele wijze van rapporteren en de bescherming van het dossier best een uitdaging. ‘Met Jouw Omgeving maken we echt een omslag. Online rapporteren dwingt je als behandelaar om goed na te denken over wat je schrijft. Soms is het nodig om met een collega te sparren, over hoe je iets het beste kunt formuleren. Die nieuwe stijl van rapporteren vraagt nu nog extra aandacht, maar levert ook al iets op. Cliënten worden aan het denken gezet, reageren op de inhoud en gebruiken de rapportages als naslagwerk om de lijn in de behandeling te volgen. Jongere cliënten schrijven bovendien ook zelf evaluaties, gewend als ze zijn om online te delen.’ 

Minder SMART, méér verbinding

Als medebehandelaar extramurale behandeling noemt Anna het ‘een feestje’ om te zien hoe de eigen regie van haar cliënten toeneemt sinds de intrede van Jouw Omgeving. ‘Voorheen formuleerden wij de doelen in samenspraak met onze cliënten. Nu beschrijven zij hun eigen intenties rechtstreeks op Jouw Omgeving. Dat gebeurt zelden op de SMART-manier en dat is wennen’, geeft Anna toe, ‘maar doordat cliënten nu zelf letterlijk woorden geven aan hun doelen, is er een grotere verbinding met waar ze aan werken. Bij oudere deelnemers is digitaal werken soms nog spannend, maar als het dan toch lukt, geeft ook dat een gevoel van trots en betrokkenheid.’

Groepsdynamiek blijft

‘Dat de meeste cliënten zo makkelijk met Jouw Omgeving uit de voeten kunnen, was een aangename verrassing. Ik had verwacht dat de benodigde computervaardigheden een drempel konden zijn, maar uiteindelijk pakt bijna iedereen het goed op. Soms dankzij ondersteuning van een digitaal handige partner en anders wel met hulp binnen de groep, want ze zijn elkaar graag terwille.’ De bezorgdheid dat digitaal werken op de groepen het onderlinge contact zou beperken, bleek dan ook ongegrond. ‘De groepsdynamiek is nog steeds een belangrijke aanjager van onze behandeling. De laptops en tablets horen er nu gewoon bij. Doordat mensen zich thuis online beter voorbereiden, is er vaak zelfs meer ruimte om te praten over de inhoud.’

Nuchter over techniek

Dat digitaal werken soms een keerzijde heeft, daar is Anna heel nuchter over. ‘Er zijn weleens technische mankementen en wegens de privacy kunnen sommige wensen van onze kant niet vervuld worden. Daar ga ik eerst dan de strijd ook over aan. Als het echt niet anders kan, leg ik me er bij neer. Want Jouw Omgeving voegt zoveel toe, dat ik vind dat de voordelen en veiligheid opwegen tegen de technische hobbeltjes die er soms zijn. Als het werkt, is het geweldig. Eén keer konden we niet op het platform komen wegens een storing na een update. Dan ervaar je wel de afhankelijkheid van het systeem, maar het lost zich altijd weer op.’ 

Enthousiasme uitstralen

Op de groepen werkt Anna sinds de intrede van Jouw Omgeving met een beamer. ‘Dat was wennen, omdat iedereen nu kan zien wat ik doe. Het vraagt van mij en mijn collega’s een andere voorbereiding. We stimuleren de interne vaardigheden en het enthousiasme, want hoe wij met Jouw Omgeving omgaan, slaat over op de groep. Mopper je over wat er misgaat, dan mopperen zij ook sneller. Ben je positief over de mogelijkheden, dan zijn zij het ook en ontdekken we samen de toegevoegde waarde van het online werken. Bovendien hebben we een paar A4’tjes met een goede instructie voor de behandelaars, zodat ze makkelijk kunnen spieken als ze even vastlopen.’

Blended biedt kansen

Als medebehandelaar ervaart Anna – die veel onderweg is voor het werk – dat samenwerken met collega’s makkelijker gaat in Jouw Omgeving. ‘Bij de Hersenz-trajecten zijn minimaal drie behandelaren en therapeuten betrokken en dan is het handig om allemaal in hetzelfde online dossier te werken. Er is meer verbinding met elkaar en de cliënt, doordat we op elk gewenst moment van elkaar zien waarmee we bezig zijn. Dat komt zowel de voortgang als de impact van de behandeling ten goede. Het blended-behandelen biedt door het intensievere tweerichtingsverkeer met cliënten nog veel meer kansen. Als ik zie wat het online rapporteren ons nu al brengt, dan neemt de eigen regie alleen maar verder toe en is er nog veel ontwikkeling mogelijk rondom de behandeling.’ 

 
Op verzoek van de Centrale Cliëntenraad is Jouw Omgeving eind april ook als cliëntenportaal gelanceerd binnen 's Heeren Loo afdeling De Noorderbrug. Cliënten kunnen daar in een beschermde omgeving met elkaar communiceren, tips uitwisselen, nieuwsgroepen aanmaken en activiteiten delen. Het online platform voorziet zo in korte lijnen tussen alle cliënten binnen 's Heeren Loo.

Wil je meer weten over transparant rapporteren of
de online training beschikbaar maken voor jouw zorgorganisatie?