‘Ook overzee een vertrouwde omgeving’

Jan Geert Nutma

Manager primair proces bij Reik

Reik is vanaf het eerste uur betrokken bij Jouw Omgeving en het online platform is volledig ingeburgerd bij het LVB expertise- en behandelcentrum. Toch ziet manager primair proces Jan Geert Nutma nog steeds groeipotentie. ‘Jouw Omgeving heeft op zoveel manieren effect op de ontwikkeling van onze cliënten, dat we daarin blijven ontdekken. Zo zien we nu twee cliënten veel zelfverzekerder vertrekken naar hun seizoenswerk op de Waddeneilanden.’

De cliënten waar Nutma op doelt, volgen bij Reik een behandeltraject om zelfstandig te leren wonen. Beide reizen dit seizoen regelmatig af naar de Waddeneilanden om in de horeca en het hotelwezen te werken. Een zakcentje verdienen én werkervaring opdoen. ‘Voor deze jongeren is dit avontuur meer dan alleen werkervaring’, stelt Nutma. ‘Het is geen baantje waarbij je elke dag weer gewoon thuiskomt, je verblijft tijdens werkperioden op het eiland. Heel leerzaam natuurlijk, op meerdere fronten, maar ook best spannend. En dan blijkt Jouw Omgeving ook overzee een vertrouwde omgeving waar je altijd op kunt terugvallen.’

Zelfverzekerd op weg

Het meest opvallend vindt Nutma dat de cliënten door Jouw Omgeving zelfverzekerder naar ‘hun’ eiland vertrokken voor de eerste seizoenspiek. ‘Van tevoren werden ze al actiever op het online platform. Ze vinden het fijn dat er op deze manier een lijntje blijft als ze tijdelijk elders wonen en werken. Voor ons bij Reik geldt hetzelfde; in verbinding blijven geeft een veilig gevoel. Alleen al het online dagboek is waardevol. De jongeren kunnen de dagelijkse dingen van zich afschrijven, terwijl wij aan het thuisfront meelezen. Door duimpjes uit te delen, vragen te beantwoorden of in te spelen op signalen tussen de regels door, voelen zij zich gehoord en gezien. Dat helpt om gemotiveerd te blijven, ook als het een keer tegenzit.’

Vinger aan de pols

Nutma weet hoe belangrijk het is om een vinger aan de pols te houden als jongeren met een licht verstandelijke beperking aan het werk gaan. ‘Ze kunnen en willen genoeg, maar het kan zomaar stuklopen op overschatting vanuit de werkomgeving. De verwachtingen in onze maatschappij zijn hoog, terwijl deze jongeren juist net wat meer begeleiding nodig hebben. Het begint ermee de werkgever daarin te kennen en liefst ook te betrekken via Jouw Omgeving, als de jongere daarin toestemt. Het gevoel daarover is wisselend bij cliënten, het kan een spanningsveld opleveren. Maar het biedt ook mogelijkheden om soepeler in het werk te groeien, door de betrokkenheid van de werkomgeving.’

Zelf oplossen

‘We doen alles in dialoog met onze cliënten’, stelt Nutma. ‘Het gaat erom wat zij belangrijk vinden en welke ondersteuning zij aangeven nodig te hebben. Zeker bij het zelfstandig leren zijn ligt de regie bij de jongeren zelf en daar kan Jouw Omgeving hen ook bij helpen. Stel dat het tweetal op het Waddeneiland in lastige werk- of sociale situaties terecht komen, dan kunnen ze op het platform ook allerlei nuttige filmpjes en tips vinden. Dat is een pluspunt als een jongere niet alles wil delen of schroomt om hulp te vragen. Ze leren zelfredzaam te zijn en hun zelfvertrouwen groeit als zij zelf een situatie goed oplossen.’

Altijd back-up

Mede dankzij Jouw Omgeving is het voor de betrokken professionals en het thuisfront makkelijker om de cliënten naar de eilanden te laten gaan. ‘Onze uitdaging is om de jongeren los te laten en te vertrouwen op hun vaardigheden. Van tevoren maken we afspraken over hoe ze zelf rapporteren en met welke leer- en werkpunten ze aan de slag gaan. Door de openheid van Jouw Omgeving houden jongeren zelf de regie en is er toch back-up vanuit Reik, gevraagd én ongevraagd. Want als de pedagogisch medewerkers tussen de regels door bepaalde signalen oppikken die zorgelijk zijn, dan bellen ze de cliënt of nemen zelf polshoogte op het eiland.’

Extra dimensie

Bij alle stages of vormen van arbeidsparticipatie blijkt Jouw Omgeving een toegevoegde waarde, zeker als ook betrokkenen van school en werk actief meelezen en rapporteren. ‘Daarin kunnen we nog wel een slag maken’, vindt Nutma. ‘Maar we zien hoe krachtig de combinatie is van online commitment en face-to-face gesprekken. Zeker als de cliënten geen makkelijke praters zijn. Nog elke dag ervaren wij de extra dimensie van Jouw Omgeving die de zorgkwaliteit ten goede komt. Het heeft invloed op de ontwikkeling van jongeren – inclusief hun digitale vaardigheid – maar óók op de vaardigheid van onze eigen professionals. Omdat ze anders hebben leren rapporteren en omdat er andere dialogen met de cliënten ontstaan. Een impact die je vooraf nooit kunt bedenken.’