Triversum trekt implementatie vlot met Jouw Omgeving

Femke Frech

GZ-psycholoog bij Triversum

Jouw Omgeving is geen auto waarmee je na aanschaf zo kunt wegrijden. Organisaties die met het online platform willen werken, hebben een goed doordachte visie op eHealth nodig. Bovendien vraagt het implementatietraject enthousiasme, lef en een lange adem. Maar dan heb je ook wat: innovatieve en transparante zorg, efficiënter samenspel én meer regie voor cliënten. Triversum spant zich daarom na een hobbelige start alsnog in om goed te leren ‘rijden’. 

GZ-psycholoog Femke Frech van het Noord-Hollandse Triversum is al vanaf het prille begin overtuigd dat Jouw Omgeving de toekomst heeft. “De online wereld maakt deel uit van de dagelijkse realiteit, daarom moeten wij daar ook in onze behandeltrajecten en in het cliëntencontact iets mee. Zeker als instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Onze doelgroep groeit op met een keur aan digitale mogelijkheden. Jouw Omgeving BV is daarin meegegroeid en biedt een online platform dat goed aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Wij zijn al vanaf het begin betrokken, maar onze organisatie heeft nog wel een inhaalslag te maken in de implementatie van Jouw Omgeving.”

Te onbevangen

De eerlijke constatering van Triversum is een bemoedigende boodschap voor alle andere organisaties bij wie eHealth ook met enig horten en stoten haar intrede doet. Ze zijn niet de enige! Een transformatie in de manier van werken – want dat is wat Jouw Omgeving teweegbrengt – vraagt nu eenmaal tijd, inspanning en heldere uitgangspunten. “Achteraf zijn we er te open en onbevangen ingestapt”, stelt Frech. “Als lid van het expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie (E-KJP) zijn we al vanaf 2013 als partner betrokken bij de ontwikkeling van het online platform Jouw Omgeving, maar zonder een interne projectleider eHealth aan te stellen. We gingen mee met de rest vanuit de insteek: gewoon uitproberen en gaandeweg implementeren.”


Eerste fase

Voor de GZ-psycholoog kwam Jouw Omgeving als een toevallig klusje op haar pad. “Een collega vroeg me voor een cursus train-de-trainer. Ik was meteen enthousiast over de mogelijkheden van Jouw Omgeving, maar bij het integreren in het behandelaanbod kwam meer kijken dan gedacht. Het idee van aandachtsfunctionarissen als voortrekkers binnen de verschillende afdelingen kwam in eerste instantie niet goed van de grond, mede door het ontbreken van een plan en projectleider eHealth. We deden het ‘er even bij’, maar die basis is te mager voor een omslag naar blended werken. Punt was ook dat Jouw Omgeving destijds nog in de eerste ontwikkelfase zat. Door de kinderziekten haakten collega’s met vooroordelen al af voordat het platform echt een kans kreeg.”

Extra dimensie

De toepassing van Jouw Omgeving breidde zich binnen Triversum dankzij pioniers als Frech gestaag uit, maar de tijd en middelen om het echt goed van de grond te krijgen ontbrak. Bovendien is er binnen de organisatie nog steeds enige koudwatervrees. “Hoe gewoon de digitale wereld inmiddels ook is, in het contact met cliënten en behandelingen vallen de professionals toch snel terug op wat ze gewend zijn te doen. Een kwestie van onbekend maakt onbemind”, is de overtuiging van Frech, die zelf allang om is. “Jouw Omgeving heeft zich ontwikkeld tot een eigentijds en krachtig platform waarmee meer dan ooit maatwerk mogelijk is. Heb je de routine eenmaal te pakken, dan bespaart het tijd, maar belangrijker nog is dat je de behandeling door Jouw Omgeving naar een hoger plan kunt tillen. De interactie met cliënten krijgt een extra dimensie doordat zij meer eigen regie krijgen en ook de omgeving wordt makkelijker betrokken.”

Meer grip

Voor Frech is het online platform niet meer weg te denken, daarom is ze blij dat Jouw Omgeving binnen Triversum een nieuwe impuls krijgt. “Om de implementatie vlot te trekken, ligt er nu een helder en gedetailleerd plan. De aandachtsfunctionarissen eHealth overleggen regelmatig om alle doelen en acties te monitoren. Medewerkers worden opnieuw getraind in de basis of maken een verdiepingsslag. Bovendien doen we verschillende pilots, zoals het toepassen van beeldbellen en virtual reality. Collega’s kijken vaak hun ogen uit wat er inmiddels allemaal mogelijk is binnen Jouw Omgeving. Al doende krijgen ze meer grip op de meerwaarde die het platform kan hebben. Daar helpt het team van Jouw Omgeving BV ons erg goed en snel bij. Mede dankzij hun ervaringen binnen andere organisaties kunnen we de implementatie bij Triversum nu soepel afronden.”

Innovatief en vakkundig

Triversum hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden, maar het vraagt wel draagvlak en serieuze inspanningen om Jouw Omgeving te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. “Er komen steeds meer voortrekkers die de organisatie klaarstomen voor blended werken. Daardoor ontstaat het commitment dat nodig is voor deze omslag. De organisatie is zich steeds beter bewust dat we door de online component vakkundige en innovatieve behandelingen kunnen bieden, dichtbij de cliënten en met een slimme manier van samenwerken. Wat dat betreft hebben we nu de tijd mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij Jouw Omgeving straks met blended hulpverlening op maat het verschil blijven maken voor onze cliënten.”