Vertrouwen en houvast door openheid op Jouw Omgeving

Angelique Mostermans

Hoofd behandeling bij De Lichtenvoorde

Ze was meteen enthousiast toen ze bij collega-zorginstelling Reik zag welke kansen Jouw Omgeving biedt om cliënten meer eigen regie te geven. Als hoofd behandeling bij De Lichtenvoorde vindt Angelique Mostermans namelijk dat juist mensen met een beperking transparantie verdienen. “Meer openheid geeft vertrouwen en houvast”, is haar overtuiging. “Bovendien helpt het online platform professionals om zich te bepalen tot de kern.”

Angelique is psycholoog, al heeft zij in haar functie als hoofd behandeling nog weinig rechtstreeks contact met cliënten. “Toch werd ik laatst door een cliënt herkend”, vertelt ze. “Die had mijn foto op Jouw Omgeving gezien, waar ik uiteraard ook een account heb. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dossiers en houd die steekproefsgewijs bij. Met de komst van het online platform is dat alleen maar gemakkelijker geworden. Bovendien is het belangrijk dat cliënten weten wie er allemaal zijn betrokken bij de behandeling. Ook ik dus, op afstand. Dan is het mooi dat ik vindbaar en bereikbaar ben op Jouw Omgeving.”

Positieve effecten

Transparantie is een groot goed bij De Lichtenvoorde. “Het online rapporteren op Jouw Omgeving is daarom een flinke stap voorwaarts”, vindt Angelique, die nu al positieve ervaringen vanuit de organisatie terug krijgt. “Het ging vaak óver onze jongeren, nu worden ze actief betrokken bij hun dossier, onder meer door samen te rapporteren of in ieder geval online mee te lezen en te reageren. Dat geeft een heel ander gevoel. Cliënten krijgen meer vertrouwen in de hulpverleners door deze openheid en dat geeft vervolgens weer een boost aan het behandeltraject. Bovendien zet de online werkwijze ons aan tot kort, bondig en helder formuleren. Allemaal positieve effecten dus.”

Ontspannen intake

Nieuwe cliënten hebben dankzij Jouw Omgeving een heel andere ervaring bij de kennismaking met De Lichtenvoorde. “We zetten het platform al bij de intake in, door samen werkdoelen te formuleren en die meteen online in te tikken. Die aanpak maakt zo’n gesprek veel meer ontspannen voor de jongeren. In plaats van dat alle ogen op hem of haar zijn gericht, zitten we met elkaar naar het beeldscherm te kijken. Grappig genoeg ontstaat daardoor juist een prettiger contact dan wanneer je tegenover elkaar aan tafel zit. Ook de cliënten die al bij ons in behandeling zijn, ontdekken steeds vaker dat Jouw Omgeving hen echt iets brengt. In deze hun zo vertrouwde online wereld kunnen ze veilig reflecteren op hun ontwikkeling.”

Samen aan de slag

Vertrouwen komt voor het hoofd behandeling van twee kanten. “Het is heel waardevol dat ouders op Jouw Omgeving kunnen meelezen over het behandeltraject van hun kind, maar als hun puber niet wil dat pa of ma meekijkt, dan laten we dat ook zeker niet gebeuren. Wel maken we de jongeren duidelijk dat de betrokkenheid van hun ouders de verstandhouding kan verbeteren. Sowieso vraagt het enthousiasmeren van cliënten blijvend aandacht, ook wat betreft hun inzet op Jouw Omgeving. Door hen regelmatig even bij de hand te nemen en samen aan de slag te gaan, schep je ook vertrouwen. Ze staan er niet alleen voor en hebben via het platform altijd een hulplijntje, zowel vanuit huis als bij ons op een behandelgroep.”