Zelfs de kleine dingen maken groot verschil

Linda Terhorst

Persoonlijk begeleider behandeling bij De Lichtenvoorde

Een duimpje, een knipoog of een smiley erbij: de communicatie met jongeren verloopt online veel luchtiger en daardoor gemakkelijker, is de ervaring van Linda Terhorst. Ze werkt als persoonlijk begeleider behandeling bij De Lichtenvoorde, een zorginstelling voor mensen met een beperking. De ervaringen met Jouw Omgeving binnen haar behandelgroep (9-19 jaar) zijn veelbelovend. “Het platform biedt nieuwe ingangen voor contact met onze jongeren.”

Veelzeggend waren de reacties op de online rapportages, die als eerste werden opgepakt toen de groep met Jouw Omgeving ging werken. “Aha, jullie schrijven dus niet alleen negatieve dingen over ons”, zeiden de jongeren, die aangenaam verrast bleken door de genuanceerde inhoud. “Het was voorheen niet gebruikelijk dat zij rapportages lazen”, vertelt Linda. “Ik overlegde wel eens over het opnemen van bepaalde informatie, maar nu kunnen ze op zelf gekozen momenten alles online meelezen. De jongeren vinden het fijn om te ontdekken dat we ook over positieve acties rapporteren. Doordat bovendien hun complete dossier inzichtelijk is, kunnen ze hun het behandelproces en hun eigen ontwikkeling ook beter volgen.”

To the point

Linda heeft vanuit een interne werkgroep bijgedragen aan de implementatie van Jouw Omgeving binnen De Lichtenvoorde. Ze merkte dat veel professionals niet stonden te springen om online te gaan rapporteren. “Er was angst voor discussie met jongeren of hun ouders. Of voor het formuleren van conflicten. Het blijkt prima te kunnen. We rapporteren to the point, zonder er omheen te draaien en zo objectief mogelijk. En we schrijven niet meer óver de jongeren, maar we spreken hen rechtstreeks aan of we rapporteren zelfs met hen samen. Voor cliënten voelt dat heel anders. En als ze iets niet begrijpen of het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze meteen reageren.”

Meer impact

“Interessant is dat jongeren door het lezen van de rapportages ontdekken dat wij situaties soms anders beleven dat zij”, vervolgt Linda. “En dat leidt tot nieuwe gesprekken. Of als er een conflict is geweest, vinden ze het gemakkelijker om via een berichtje op Jouw Omgeving weer contact te maken. De hun zo bekende icoontjes van sociale media maken lastige situaties wat luchtiger. En ze zijn gewend om op die manier te communiceren. Voor de collega’s was het best een omslag, maar ondanks de bedenkingen vooraf pakt het gebruik van Jouw Omgeving heel goed uit. ‘Goh, het is wel lekker kort en bondig zo’, zeggen ze dan; vaak blij dat ze sneller kunnen werken en dat de rapportages nog meer impact hebben ook.”

Motiveren

De meeste jongeren vinden de betrokkenheid via Jouw Omgeving heel prettig, al maken nog niet alle jongeren er intensief gebruik van. “Weerstand hoort erbij in een behandelgroep, het blijft daarom onze taak als begeleiders om hen te motiveren. Als ze vragen of ze iets mogen, zeggen we: kijk zelf maar in je afsprakenblad op Jouw Omgeving. We betrekken het platform zo veel mogelijk bij het behandeltraject en merken dat het ingangen biedt die aansluiten bij hun belevingswereld. Online hulpmiddelen als het stoplicht, uitlegfilmpjes en de beloningskaart worden steeds vaker gebruikt. Het platform is een basis met heel veel mogelijkheden. Voor de toekomst zie ik Jouw Omgeving bijvoorbeeld ook als verbindingslijntje bij kamertraining voor zelfstandig wonen.”