Dé oplossing voor innovatieve en effectieve, blended hulpverlening.

Visueel, interactief en gebruikersvriendelijk

Doepressie
Dappere Kat
Smaakk
Oudertraining
Surfen op Emoties
Straatwijzer

Doepressie

Programma gericht op behandeling van jongeren van 14 tot 23 jaar die zich erg somber voelen of depressief zijn.

Dappere kat

Programma gericht op behandeling van kinderen en jongeren met angstklachten. Het is een behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij het de jongeren helpt om weer grip op hun gedachten en hun gevoel te krijgen.

Smaakk

Programma gericht op de behandeling van jonge vrouwen tussen de 14 en 23 jaar met een eetstoornis zoals boulimia, anorexia of een eetbuistoornis.

Oudertraining BPTG

Programma voor ouders van kinderen met gedragsproblemen (ADHD, ASS en ODD). Ouders leren hierin hoe ze gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, driftbuien en ander lastig gedrag bij hun kind kunnen verminderen. Ook is de training gericht op het verminderen van stress bij de ouders.

Surfen op emoties

Betreft een DGT-J-Vaardigheidstraining voor jongeren van 12-21 jaar en is gebaseerd op het werkboek Surfen op Emoties. Centraal in deze training staat dat de cliënt leert om weer grip te krijgen op zichzelf. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Straatwijzer

Psycho-educatieprogramma voor LVB jongeren en hun ouders met bijkomende psychiatrische problematiek. Het programma bestaat uit diverse onderdelen als metingen, filmpjes, animaties, spelletjes en opdrachten. Ontwikkeling is in samenwerking met het E-KJP.

De extra contactmomenten maken mijn beeld completer, omdat onze jongeren online vaker hun gedachten delen.

Kleine contactmomenten... Groots effect

Wat pakken cliënten goed op en waar hebben ze nog moeite mee? Het is een uitdaging om buiten de sessies om goed zicht te krijgen op de werkelijke vorderingen in de behandeling. Daarom is Jouw Omgeving zo’n waardevolle aanvulling; het biedt immers de kans om via extra contactmomenten een vinger aan de pols te houden. Dat werkt fijn bij alle doelgroepen, ook de jongeren met een licht verstandelijke beperking. Van een bemoedigend berichtje tijdens een dip tot een interventie bij een crisis. Met Jouw Omgeving is het mogelijk om sneller en eenvoudiger in te spelen op ontwikkelingen in het dagelijks leven van cliënten. Doordat behandelaars veel meer van een cliënt weten, kunnen ze tijdens de face to face gesprekken direct naar de kern gaan.

Ze staan er niet alleen voor en hebben via het platform altijd een hulplijntje, zowel vanuit huis als bij ons op een behandelgroep.”

Het online platform levert extra contactmomenten en nieuwe aanknopingspunten op

Beloningen

Extra motiverend werken met behulp van beloningen

Favorieten

Cliënt geeft vorm aan zijn eigen omgeving met behulp van foto's, favoriete websites en filmpjes.

Gamification

Oefeningen met spelelementen

Visueel

Informatie eenvoudig en aantrekkelijk aanbieden

Online werkt sneller en dan hoeft er niet zo’n stom lijstje aan de muur te hangen

Soms is het al voldoende dat jongeren door het dagelijkse inloggen beter de vertaalslag maken van leerpunten naar concrete acties.

Motiverende behandelomgeving

Uitdagen, stimuleren, prikkelen en motiveren: het vraagt soms veel energie om jongere cliënten bij de les te houden in een behandeltraject. Jouw Omgeving biedt een prikkelende online omgeving waar jongeren spelenderwijs aan zichzelf werken. Motiveren gaat dan bijna als vanzelf. Door de vormgeving en opzet van het platform vinden ze het veel leuker om aan de slag te gaan met doelen en werkpunten. Jouw Omgeving combineert het nuttige met het aangename en dat blijft hun aandacht trekken. Zeker als behandelaars op passende momenten een berichtje sturen om nét dat extra steuntje in de rug te geven. En ook dat gaat via het online platform eenvoudiger dan ooit. Prettig werken, zo’n motiverende behandelomgeving! Voor cliënt én professional!

Sommige jongeren zetten zich graag wat af tegen de hulpverlening, maar het mooie is dat hun interesse in online mogelijkheden het uiteindelijk wint. Want als ze dan tóch met werkpunten aan de slag moeten, maakt Jouw Omgeving dat een stuk leuker.

Centrale ontmoetingsplek voor het netwerk

Ouders, familie, leerkrachten en andere mensen die belangrijk zijn in het leven van cliënten spelen een belangrijke rol bij het behandelproces. Zeker bij kinderen en jongeren is systeemgericht werken en het betrekken van het netwerk essentieel. Met Jouw Omgeving gaat dit gemakkelijker dan ooit. Omdat enkele insiders, met toestemming van de cliënt, een inlogcode krijgen, gaat het betrekken van het netwerk met Jouw Omgeving gemakkelijker dan ooit. Dat heeft allerlei praktische voordelen zoals het snel en gemakkelijk met elkaar contact houden. Bovendien krijgt de omgeving via het online platform beter zicht op het behandelproces, zodat zij de cliënt zo goed mogelijk kunnen steunen en stimuleren. Omgekeerd blijft de behandelaar via bijvoorbeeld ouders en leerkrachten goed op de hoogte hoe het de cliënt thuis en op school vergaat.

Contact met het netwerk is extra belangrijk als kinderen bij mij in therapie zijn. Daar blijkt Jouw Omgeving ideaal voor.

Updates

Zicht op alle activiteit van alle betrokkenen.

Chatten

1 op 1 chatten met alle betrokken - zowel individueel als met een groep

Berichten

Veilig berichtenverkeer tussen cliënt, ouder en hulpverlener.

Dagboek

Plek voor het persoonlijk verhaal van de cliënt.

Het ging vaak óver onze jongeren, nu worden ze actief betrokken bij hun dossier

Alle professionals op één lijn

Met Jouw Omgeving ontstaat als vanzelf samenspel met alle professionals die betrokken zijn bij het behandelproces van een cliënt. Het online platform is een centrale ontmoetingsplek en tegelijk het systeem voor cliëntcommunicatie. Dat maakt het eenvoudig om collega’s of behandelaren van andere instellingen bij het traject te betrekken. Op Jouw Omgeving is elk moment te achterhalen hoe het met de cliënt gaat en welke ontwikkeling hij of zij doormaakt. Dat schept duidelijkheid in de behandeling en voorkomt dubbel werk. Samenwerking en overdrachten verlopen bovendien veel soepeler en efficiënter. Er blijft dus meer tijd over voor doelgericht cliëntencontact.

Werken met nieuwe middelen staat of valt met deskundigheidsbevordering en het onderling uitwisselen van visie, aanpak en bevindingen.

Jouw Omgeving inspireert tot vernieuwing in het vak

De combinatie van face to face sessies met de vele mogelijkheden op het online platform opent deuren naar nieuwe behandelvormen in de hulpverlening. Dat is interessant voor de cliënten en hun ouders, maar zeker ook voor de behandelaars zelf. Want blended behandelingen vragen een andere aanpak en doen daarom een beroep op het vakmanschap en de creativiteit van professionals. Het mooie van Jouw Omgeving is dat er een heel nieuwe wereld opengaat die prikkelt en inspireert tot vernieuwing van het vak. Uiteraard in technisch en organisatorisch opzicht, maar óók in de manier van communiceren met cliënten. En dat leidt automatisch tot veranderingen in de aanpak en inhoud van behandelprogramma’s. Binnen Jouw Omgeving zijn de online programma’s overigens allemaal gebaseerd op evidence-based protocollen en er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit.

Bestaande protocollen kun je niet zomaar omzetten naar digitale varianten

Dankzij Jouw Omgeving hebben gezinnen een goede verzameling informatie over deze stoornis binnen handbereik, op één centrale plek.

Personen

Overzicht van alle bij de behandeling betrokken personen: vader, moeder, behandelaar, gedragswetenschapper, etc.

De grootste valkuil is onderschatting, want het is echt een cultuuromslag