Implementatie

Implementatie van blended behandelen en begeleiden begint niet pas na oplevering van het platform. Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij niet alleen aandacht hebben voor de praktische en technische implementatie (‘hoe werkt het platform’), maar ook begeleiding bieden om te zorgen dat het werken met Jouw Omgeving ingebed wordt in de werkprocessen, structureel onderdeel wordt van de behandeling of begeleiding en zorgprofessionals zich competent voelen om blended te behandelen of te begeleiden.

demo.png
gebruikerssync.png

Duurzaam

Door deze deskundige, all-round aanpak krijgen alle elementen van succesvolle e-health implementatie aandacht. We richten de techniek - samen met jouw organisatie - zo in dat zowel processen als zorginhoud optimaal worden gefaciliteerd, passend binnen de werkwijze en het ICT-landschap van jouw organisatie.

Projectgroep en ambassadeurs

Wij blijven niet langer aangehaakt dan nodig. Het accent in onze aanpak ligt op het zo snel mogelijk organiseren en borgen van de interne implementatiekracht. De ervaring leert dat verandering alleen succesvol op gang kan worden gehouden door mensen werkzaam binnen de organisatie. Voor succesvolle implementatie is het noodzakelijk om een projectgroep in te richten met de volgende rollen: een projectleider, een aantal zorgprofessionals die vanuit de inhoud meedenken, als ambassadeurs optreden en ondersteunen in het maken van werkmaterialen, ICT (zoals functioneel beheer/ applicatiebeheer) en iemand die de projectgroep administratief en qua interne communicatie kan ondersteunen. Belangrijk is dat deze rollen vervuld zijn als de implementatie gaat starten.

Samenwerken.png

Opzet

De doelen van de implementatie zijn dat in een periode van 6-9 maanden:

  • Zorgprofessionals en cliënten/verwanten zijn klaargestoomd voor het gebruik van Jouw Omgeving;
  • Zorgprofessionals en cliënten/verwanten de meerwaarde van Jouw Omgeving ervaren;
  • Zorgprofessionals en cliënten Jouw Omgeving actief inzetten;
  • Werkprocessen zo zijn ingericht dat Jouw Omgeving soepel en veilig kan worden gebruikt;
  • Het beheer van het platform intern is belegd.

Precieze doelstellingen en mijlpalen worden samen met de interne projectgroep vastgesteld. Na de eerste ervaringen van zorgprofessionals in het platform zal daadwerkelijk gebruik in de praktijk stapsgewijs toenemen. Om de opschaling goed te ondersteunen, blijven we gedurende de hele implementatieperiode betrokken. Voor een efficiënte en effectieve manier van werken, zal de implementatie zo veel mogelijk online plaatsvinden.