Implementatie

Implementatie van blended hulpverlenen of -behandelen gaat niet vanzelf. Het ingebruiknemen van digitale middelen als onderdeel van je hulpverlening of behandeling vraagt een heel nieuwe manier van werken en een nieuwe invulling van je zorgaanbod. Veranderen is moeilijk, ook als de randvoorwaarden op orde zijn en er goede zin is. De nieuwe manier van werken grijpt in op het primair proces en vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering. Zorgbewegers is de vaste implementatiepartner van Jouw Omgeving.

demo.png

Competenties van zorgprofessionals

De sleutel tot succesvolle implementatie ligt uiteindelijk bij zorgprofessionals. Hun enthousiasme en vaardigheden zijn van doorslaggevend belang, zo blijkt keer op keer. En niet onbelangrijk: de vraag 'what's in it for me?' Een professional die zelf geen voordeel ervaart van blended werken, zal de nieuwe werkwijze niet omarmen. Kennis, vaardigheden en een positieve attitude van de professionals zijn dus essentieel. Je kunt niet verwachten dat dat uit zichzelf ontstaat, daar moet je actief op sturen en in begeleiden.

gebruikerssync.png

Duurzame implementatie

Ons doel is om een impactvolle bijdrage te leveren aan betere zorg. Dat lukt alleen door naast goede techniek aandacht te hebben voor duurzame implementatie. Daarom helpen wij de gebruikers van Jouw Omgeving niet alleen met de inrichting en werking van het platform, maar ook met begeleiding van de verandering in de organisatie. Vanuit het label Zorgbewegers helpen we de organisatorische randvoorwaarden op orde te brengen, gebruikers van de juiste kennis en vaardigheden te voorzien en het het zorgaanbod 'blended' te maken.

gebruikerssync.png