Interactieve hulpmiddelen

Alle onderstaande interactieve hulpmiddelen zijn te vinden in de Hulpmiddelenbibliotheek en inzetbaar als zelfhulp modules tijdens de blended behandeling.

eigen-programma.png

Interactief hulpmiddel op maat?

Met onze flexibele editor maak je zelf gebruiksvriendelijke en toegankelijke online hulpmiddelen. Neem contact op voor meer informatie.

spacer.png
Activiteitenplanner

Activiteitenplanner

Visueel ondersteunend hulpmiddel dat je kunt inzetten voor het plannen van de vrije tijd van de jongere. Het doel van deze weergave is dat de jongere zijn/haar tijd leert indelen en een overzicht krijgt van zijn/haar dagindeling.

spacer.png
Angstladder.png

Angstladder

Stemmingsregistratie hulpmiddel dat je kunt inzetten voor het hiërarchisch weergeven van angstige situaties. De cliënt leert om angsten te ordenen en opsplitsen in delen die behapbaar genoeg zijn om aan te durven pakken.

spacer.png
Beweeg dagboek.png

Beweeg dagboek

In het beweegdagboek kun je van elk moment bijhouden wanneer je hebt bewogen of gesport en hoe lang en hoe intensief. Met dit dagboek krijg je meer inzicht in je beweegpatroon.

spacer.png
Denkfouten herkennen.png

Denkfouten herkennen

Cognitief herstructureringshulpmiddel dat je kunt inzetten voor het omzetten van negatieve automatische gedachten naar constructieve gedachten.

spacer.png
Eetdagboek.png

Eetdagboek

Eetdagboek waarin eet- en drinkmomenten kunnen worden geregistreerd. Met behulp van dit dagboek krijg je meer inzicht in je eetpatroon.

spacer.png
Emotiedagboek.png

Emotie dagboek

Stemmingsregistratie hulpmiddel dat wordt ingezet voor het meten van emoties. Het doel is dat de jongere zijn/haar gevoelens en de aanleiding hiervoor leert herkennen en benoemen.

spacer.png
Energiemeter.png

Energiemeter

Met behulp van deze energiemeter krijgen cliënten meer inzicht in hun vermoeidheid en energie. Het energieniveau wordt op een 5-punt schaal geregistreerd, van 'heel veel energie' tot 'heel weinig energie'.

spacer.png
Experimenten formulier.png

Experimenten formulier

Met dit hulpmiddel kunnen experimenten worden aangemaakt om gedachten en opvattingen te toetsen. Na afloop kunnen deze ervaringen worden geëvalueerd.

spacer.png
Gedachten formulier.png

Gedachten formulier

Dit formulier helpt disfunctionele cognities op te sporen en uit te dagen. De jongere leert helpende gedachten te formuleren.

spacer.png
Gewichtsgrafiek.png

Gewichtsgrafiek

Met behulp van deze grafiek kun je het beloop van je gewicht bijhouden. De grafiek is aangepast aan jouw specifieke situatie. Je kunt zien welke marge voor jou gezond gewicht is en wanneer je daarvan afwijkt.

spacer.png
G-Schema.png

G-Schema

Het G-schema helpt je om beter te begrijpen waarom je dingen doet op een manier die je eigenlijk niet goed vindt, door te kijken naar je gevoelens en gedachten.

spacer.png
Ken je gevoel.png

Ken je gevoel

Dit instrument helpt kinderen om verschillende emoties te herkennen en te onderscheiden. Het kind kan aangeven in welke situaties hij die emotie voelt.

spacer.png
Luisteren naar je lijf.png

Luisteren naar je lijf

Het kind/de jongere leert met dit hulpmiddel welke lichamelijke signalen wijzen op spanning.

spacer.png
Ontspannings oefeningen.png

Ontspanningsoefeningen

Probleemoplossingsstrategieën die je kunt inzetten voor het verminderen van negatieve gevoelens.

spacer.png
Probleem oplossen.png

Probleem oplossen

Een probleemoplossingshulpmiddel dat je kunt inzetten voor het aanleren van probleemoplossingsvaardigheden.

spacer.png
Sociale Netwerkkaart.png

Sociale netwerkkaart

Een visueel registratie hulpmiddel dat je kunt inzetten voor het in kaart brengen van het sociale netwerk.

spacer.png
Stemmings meter.png

Stemming en activiteitenmeter

In de Stemming– en activiteitenmeter hou je je stemming en positieve activiteiten bij. In de grafiek krijg je na verloop van tijd een overzicht van veranderingen in jouw stemming en doen. Het doel is je stemming te verbeteren.

spacer.png
Stoplicht.png

Stoplicht

Het Stoplicht is een stemmingsregistratie hulpmiddel dat je kunt inzetten voor het meten van boze of drukke buien. Het doel van deze registratie is dat de jongere deze buien en de aanleiding hiervoor leert herkennen en dat hij/zij inziet dat de stemming niet altijd slecht is.

spacer.png
Thermometer.png

Thermometer

Stemmingsregistratie voor het meten van bange, boze of sombere gevoelens. Het doel van deze registratie is dat de jongere zijn/haar bange, boze of sombere gevoelens en de aanleiding hiervoor leert herkennen en dat hij/zij inziet dat het gevoel niet altijd negatief is.

spacer.png
Trukendoos.png

Trukendoos

De Trukendoos is een verzamelplek voor handige trucs die de jongere kan inzetten voor het verminderen van negatieve gevoelens, zoals angst, boosheid en verdriet.

spacer.png