Het beste eHealth aanbod van evidence-based protocollen voor kinderen en jeugd
Visueel, veelzijdig en interactief.

Direct aan de slag
Doepressie
Dappere Kat
Smaakk
Oudertraining
Surfen op Emoties
Straatwijzer
Ik ben speciaal
ToM-e

Doepressie

Programma gericht op behandeling van jongeren van 14 tot 23 jaar die zich erg somber voelen of depressief zijn.

Dappere kat

Programma gericht op behandeling van kinderen en jongeren met angstklachten. Het is een behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij het de jongeren helpt om weer grip op hun gedachten en hun gevoel te krijgen.

Smaakk

Programma gericht op de behandeling van jonge vrouwen tussen de 14 en 23 jaar met een eetstoornis zoals boulimia, anorexia of een eetbuistoornis.

Oudertraining BPTG

Programma voor ouders van kinderen met gedragsproblemen (ADHD, ASS en ODD). Ouders leren hierin hoe ze gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, driftbuien en ander lastig gedrag bij hun kind kunnen verminderen. Ook is de training gericht op het verminderen van stress bij de ouders.

Surfen op emoties

Betreft een DGT-J-Vaardigheidstraining voor jongeren van 12-21 jaar en is gebaseerd op het werkboek Surfen op Emoties. Centraal in deze training staat dat de cliënt leert om weer grip te krijgen op zichzelf. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Straatwijzer

Psycho-educatieprogramma voor LVB jongeren en hun ouders met bijkomende psychiatrische problematiek. Het programma bestaat uit diverse onderdelen als metingen, filmpjes, animaties, spelletjes en opdrachten. Ontwikkeling is in samenwerking met het E-KJP.

Ik ben speciaal

Psycho-educatieprogramma voor kinderen en jongeren (10 tot 16 jaar) met een diagnose binnen het autismespectrum. Via het programma krijgt de jongere beter zicht op autisme en welke plek het inneemt in het leven van de jongere. Het doel is dat de jongere leert dat autisme één van de vele eigenschappen is die hem of haar tot een uniek en speciaal persoon maakt.

ToM-e training

De ToM-e training is een blended behandeling voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De training helpt kinderen om hun sociale gedrag te verbeteren door samen met avatar ToM een 'superheldentraining' te volgen. Met de ToM-e training leren kinderen op een leuke en interactieve manier hun sociale gedrag te verbeteren.

De flexibiliteit en het gemak zijn aantrekkelijk, ook als het gaat om hulpverlening. Bovendien geven de visuele hulpmiddelen, zoals moodmeters, veel inzicht. Vooral jongeren zijn daar dol op.

Beste aanbod

Je hoeft geen onderdeel van een grote instelling te zijn om gebruik van kwalitatief hoogstaande eHealth protocollen te kunnen maken. Al onze eHealth modules zijn gebaseerd op evidence-based protocollen en worden ontwikkeld in samenwerking met de GGZ instellingen van het Expertisenetwerk Kinder en Jeugd Psychiatrie. Deze 7 grote instellingen behandelen samen tienduizenden cliënten per jaar, en steeds meer daarvan via eHealth. Ook vrijgevestigden en kleine praktijken (tot 15 hulpverleners) kunnen nu starten met Jouw Omgeving via een speciaal ingerichte omgeving: jouwhulp.nl.

De volgende protocollen zijn beschikbaar:

  • Doepressie – Behandeling van depressie
  • Dappere Kat – Behandeling van angstklachten
  • Smaakk – Behandeling van eetproblemen
  • Oudertraining BPTG – Training voor ouders van kinderen met gedragsproblemen
  • Surfen op emoties – Gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis
  • Straatwijzer – Psycho-educatieprogramma voor LVB jongeren én hun ouders
  • Ik ben speciaal – Psycho-educatieprogramma voor kinderen en jongeren met een diagnose op het autismespectrum
  • ToM-e training – Sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren met een diagnose op het autismespectrum

Direct aan de slag

Jouw Omgeving brengt hulp letterlijk binnen handbereik.

Beloningen

Extra motiverend werken met behulp van beloningen

Favorieten

Cliënt geeft vorm aan zijn eigen omgeving met behulp van foto's, favoriete websites en filmpjes.

Gamification

Oefeningen met spelelementen

Visueel

Informatie eenvoudig en aantrekkelijk aanbieden

Zonder Jouw Omgeving wordt het een levenloze boel

Direct aan de slag

Aan jezelf werken is online leuker

Een behandeling vraagt inspanning van jonge cliënten en dat vinden ze soms saai of vervelend, bijvoorbeeld als ze vragenlijsten moeten invullen. Jouw Omgeving maakt het door de visuele prikkels en interactieve opzet veel leuker om aan jezelf te werken. Helemaal als het halen van doelen is gekoppeld aan een beloningsysteem. Het online platform combineert het nuttige met het aangename en nodigt jongeren uit om aan zichzelf te blijven werken. Hoe vaker ze tussen de sessies door inloggen en actief zijn op Jouw Omgeving, hoe meer inzicht ze krijgen en hoe sneller ze positieve effecten merken van de behandeling. Dáár doen we het met elkaar voor.

Wie de look & feel van online eHealth platforms niet voldoende serieus neemt, verslikt zich zeker in de jongere doelgroep. … Jouw Omgeving heeft juist heel goed vanuit jongeren nagedacht over online hulp en daarmee kunnen we in de jeugdzorg het verschil maken!

Inspireert tot vernieuwing

De combinatie van face-to-face sessies met de vele mogelijkheden op het online platform opent deuren naar nieuwe behandelvormen in de hulpverlening. Dat is interessant voor de cliënten en hun ouders, maar zeker ook voor de behandelaars zelf. Want blended behandelingen vragen een andere aanpak en doen daarom een beroep op het vakmanschap en de creativiteit van professionals. Het mooie van Jouw Omgeving is dat er een heel nieuwe wereld opengaat die prikkelt en inspireert tot vernieuwing in het vak. Uiteraard in technisch en organisatorisch opzicht, maar óók in de manier van communiceren met cliënten. En dat leidt automatisch tot veranderingen in de aanpak en inhoud van behandelprogramma’s.

Cliënten geven online gemakkelijker eerlijke feedback op de behandeling. Dat houdt mij scherp en ik kan sneller bijsturen.

Updates

Zicht op alle activiteit van alle betrokkenen.

Chatten

1 op 1 chatten met alle betrokken - zowel individueel als met een groep

Berichten

Veilig berichtenverkeer tussen cliënt, ouder en hulpverlener.

Dagboek

Plek voor het persoonlijk verhaal van de cliënt.

De extra contactmomenten via het platform maken mijn beeld completer, vooral omdat onze jongeren online vaker hun gedachten delen.

Kleine contactmomenten, groots effect

Wat pakken cliënten goed op en waar hebben ze nog moeite mee? Het is een uitdaging om buiten de sessies om goed zicht te krijgen op iemands werkelijke vorderingen in de behandeling. Daarom is Jouw Omgeving zo’n waardevolle aanvulling; het biedt immers de kans om – hoe klein ook – via extra contactmomenten een vinger aan de pols te houden. Van een bemoedigend berichtje tijdens een dip tot interventie bij een crisis: het is mogelijk om sneller en eenvoudiger in te spelen op ontwikkelingen in het dagelijks leven van cliënten. Zo maakt Jouw Omgeving het bovendien mogelijk om tijdens de face-to-face sessies direct tot de kern te komen.

Direct aan de slag

Centrale ontmoetingsplek

Ouders, familie, leerkrachten of andere mensen die belangrijk zijn in het leven van cliënten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behandelproces. Zeker bij kinderen en jongeren is systeemgericht werken en het betrekken van het netwerk essentieel. Met Jouw Omgeving gaat dit gemakkelijker dan ooit, omdat enkele insiders een inlogcode krijgen (met toestemming van de cliënt). Dat heeft praktische voordelen, zoals het snel en gemakkelijk met elkaar contact houden. Bovendien krijgt de omgeving via het online platform beter zicht op het behandelproces, zodat zij de cliënt zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en stimuleren. Omgekeerd blijft de behandelaar via bijvoorbeeld ouders en leerkracht goed op de hoogte hoe het de cliënt thuis en op school vergaat.

Mijn collega rapporteert net als ik online op Jouw Omgeving. We hebben elk een andere aanpak en focus in onze therapie, dus opgeteld vormen onze rapportages een completer beeld. Daar doen wij ons voordeel mee en de jongeren en hun ouders leren er ook van.

Ik vindt het geweldig dat cliënten door E-health op elk gewenst moment toegang hebben tot hun behandeling. Ook helpt het dat ik als behandelaar meer directe feedback krijg; zo kan ik beter maatwerk bieden.