2 oktober 2014

Betere prestaties voor regelarme instellingen

Zorginstellingen die regelarm werken, ervaren minder bureaucratie en werken goedkoper. Dit blijkt uit de tussenrapportage van het Experiment Regelarme Instellingen georganiseerd door het Ministerie van VWS. Jouw Omgeving ziet veel van haar waarden en resultaten, zoals kwaliteit en tevredenheid van cliënten en behandelaars, terug in de uitkomsten van het onderzoek. Instellingen hebben behoefte aan een afname van de regeldruk en Jouw Omgeving is dé oplossing om hierin te voorzien.

Het Experiment is in 2013 van start gegaan met als doel aan te tonen dat wanneer de regeldruk verminderd wordt, de zorg cliëntgerichter geleverd kan worden en zowel een hogere doelmatigheid als kwaliteit heeft. De tussenrapportage laat zien dat er al positieve resultaten zijn behaald. Er worden zaken aangetoond als afname van het zorgvolume met behoud van kwaliteit, een reductie van het aantal uren zorg per cliënt en een toename van het aantal cliënten dat geholpen wordt met hetzelfde budget.

Jouw Omgeving en de regelarme instelling

Het verminderen van de administratieve last door het doorbreken van patronen is hier een goed voorbeeld van. Zorginstelling Reik, een van de instellingen aangesloten bij Jouw Omgeving, is erin geslaagd om het volledige primaire proces opnieuw vorm te geven. In het verleden moest Reik op meerdere plekken rapporteren en werd benodigde cliëntinformatie uit verschillende documenten gehaald. Doordat dit nu allemaal binnen Jouw Omgeving wordt gefaciliteerd, neemt de regeldruk en administratieve last af, met behoud van kwaliteit van de zorg. Hiermee is het proces sterk versimpeld en toegankelijker gemaakt voor de cliënt en zijn ouders.

Regelarme instellingen leveren zorg die beter bij de cliënt past. De blended hulpverlening waar Jouw Omgeving in voorziet, past bij de jonge cliënt van nu. Jouw Omgeving biedt jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek. Jongeren kunnen met Jouw Omgeving aan de slag wanneer zij dat willen en communiceren makkelijker online dan face-to-face. Doordat de behandelaar meer inzicht in de jongere krijgt, komen ze nader tot elkaar en zullen de behandeldoelen sneller worden behaald.

Jouw Omgeving en Reik zijn op 28 november aanwezig op het Congres Online Hulp 2014, waar de goede resultaten die het platform behaalt extra worden uitgelicht tijdens twee parallelsessies.

Bron onderzoek: Tussenrapport Experiment Regelarme Instellingen