24 oktober 2014

eHealth Monitor 2014

Het zal niemand in het veld zijn ontgaan: half oktober kwam de eHealth-monitor 2014 uit. De eHealth-monitor is een onderzoek op initiatief van minister Schippers (VWS), uitgevoerd door Nictiz en het NIVEL, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Jouw Omgeving biedt een goede aansluiting op de aanbevelingen die in de eHealth-monitor aan bod komen. 

1. Maak zorggebruikers duidelijk wat er kan en geef online dossierinzage aan patiënten

Jouw Omgeving maakt zich sterk voor al deze aanbevelingen en doet mee in de stimulering hiervan. Steeds meer instellingen zetten Jouw Omgeving in als cliëntportaal, waardoor de drempel om een behandeling te starten of contact op te nemen voor zowel de client als de behandelaar lager is. Dankzij de module Dossier van Jouw Omgeving kan het hele primaire zorgproces via het platform verlopen.

2. Versterk de informatie-uitwisseling

Wij geloven sterk in het belang van informatie-uitwisseling en koppelen al met verschillende EPD/ECD systemen. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij een initiatief vanuit CZ om tot een algemene koppeltaal te komen om uitwisseling tussen verschillende eHealth-aanbieders te vereenvoudigen.

3. Vergroot de eHealth-deskundigheid onder zorgverleners

De eHealth-deskundigheid van zorgverleners is een essentiële randvoorwaarde voor het slagen van de implementatie en het succesvol inzetten van eHealth in de praktijk. Jouw Omgeving begint daarom altijd met een gedegen implementatietraject waar niet alleen technische trainingen (“Op welke knop moet ik drukken”), maar ook inhoudelijke workshops (“Hoe verschilt online behandeling van face-2-face? Wat betekent dit voor mij in de praktijk?) een belangrijke rol spelen.

4. Stuur krachtig op tastbare meerwaarde

De meerwaarde die wij bieden blijkt uit de feedback van onze gebruikers. Geen ander platform sluit zo goed aan op de leefwereld van kinderen en jongeren als Jouw Omgeving. Het platform biedt een veilige, visuele, interactieve manier om blended behandelingen te kunnen volgen op de plek en het moment dat hun uitkomt.

Voor ons zijn rapporten zoals deze altijd pijlmomenten en het is goed om te zien dat wij nog steeds de goede kant op gaan. Kom maar op met die eHealth monitor 2015!

« Terug naar het nieuwsoverzicht