18 april 2014

Jeugdzorg steekt half miljoen in ons platform

We zijn blij en trots te mogen aankondigen dat we onlangs een 3-jarig contract hebben getekend met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP), een samenwerkingsverband van zeven zorginstellingen (Accare, De Bascule, De Jutters, Yulius, Triversum, Karakter, Curium).

Hiermee wordt het E-KJP onze ontwikkelpartner en is de samenwerking geborgd. Zo kunnen we met elkaar ons aanbod, dat we dat we ook mogen aanbieden aan andere zorginstellingen, fors uitbreiden. Een goede zaak!

Samen met het E-KJP hebben we het afgelopen jaar onder andere drie blended behandelprogramma’s ontwikkeld:
Dappere Kat (voor kinderen met een angststoornis)
Doepressie (voor jongeren met depressieve klachten)
Oudertraining Gedragsproblemen (met varianten voor ADHD, ASS en ODD).