22 april 2014

Cliënten omarmen nieuwe chatfunctie

Jouw Omgeving is continu bezig de communicatie tussen cliënt en behandelaar te verbeteren. Een van de communicatiemogelijkheden is de chatfunctie, die recent is toegevoegd.

Dankzij de chat zoeken cliënten actief contact met hun behandelaars, waardoor problemen eerder gesignaleerd en verholpen of zelfs voorkomen kunnen worden. Men kan zowel 1-op-1 als binnen een groeps-chat met behandelaar, ouder en cliënt met elkaar communiceren.
De chatfunctie is nuttig voor het werken op afstand, bijvoorbeeld in een ambulante situatie. Het bespaart reistijd en kosten voor zowel de behandelaar als de cliënt en zijn/haar ouders.