1 mei 2014

Nieuw behandelprogramma: Surfen op Emoties

Jouw Omgeving breidt haar aanbod van online behandelingen verder uit in samenwerking met haar ontwikkelpartner Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP).

Momenteel zijn we volop bezig met de realisatie van Surfen op emoties, de DGT-J-Vaardigheidstraining voor jongeren van 12-21 jaar. Hierin leert de cliënt weer grip te krijgen op zichzelf. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Samen met auteurs van het papieren protocol en inhoudelijke experts verrijken we het programma door te kiezen voor de beste interactieve mogelijkheden. We zoeken per programma naar een stijl met illustraties die past bij de doelgroep. We vermijden vragenlijsten en bedenken visuele manieren om problemen en oplossingen te verhelderen. Aantrekkelijke programma's bevorderen de therapietrouw en het zelfvertrouwen van de gebruiker, ook bij degene die minder tekstueel ingesteld is.

Surfen op Emoties zal vanaf oktober deel uitmaken van het vaste Jouw Omgeving aanbod.