23 mei 2014

Straatwijzer: nieuw psycho-educatie programma voor LVB-jongeren en hun ouders

Eerder berichten we al over twee nieuwe programma's in de maak Smaakk! en Surfen op emoties, nu kondigen we met trots nog een nieuw programma aan: Straatwijzer - een educatie programma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische stoornis en hun ouders.

Met Straatwijzer leren ouders en jongeren (12+) op een aantrekkelijke en interactieve manier wat hun beperking inhoudt en hoe zij de koppeling kunnen maken tussen deze informatie en zichzelf.

De informatie wordt aangeboden door strips, filmpjes en visuele oefeningen die zo veel mogelijk auditief worden ondersteund. Ouders krijgen meer informatie over de gevolgen die een LVB heeft voor hun kind, het effect op het dagelijks leven thuis en de opvoeding. Voor de jongeren is de psycho-educatie gericht op wat een LVB precies is en wat je sterke en zwakke kanten zijn. De combinatie LVB en psychiatrie wordt uitgelegd en wanneer er sprake is van bepaalde psychiatrische stoornissen bij de jongere, kan de behandelaar hier de betreffende module voor aanzetten.

Voor de LVB doelgroep is Jouw Omgeving bij uitstek een passende behandelvorm, doordat informatie visueel wordt aangeboden waarbij we optimaal gebruik maken van de interactieve mogelijkheden. Er wordt op een competentiegerichte manier geoefend met de informatie waarbij de voortgang nauwkeurig wordt bijgehouden door middel van een effectmeting.

Het programma wordt onder andere samengesteld met behulp van financiering vanuit het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en in samenwerking met kinderen, jongeren en de ouderraad en patiëntenraad van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast is er een externe klankbordgroep samengesteld bestaande uit professionals die bekend zijn met de doelgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit medewerkers vanuit Triversum, Kleur Kinder- en Jeugdzorg, ’s Heeren Loo, Lucertis, het Landelijk Kenniscentrum LVB, Accare, de Bascule en GGZ Oost Brabant. In de toekomst volgt een uitbreiding van de psycho-educatie over de psychiatrische stoornissen en mogelijk ook een versie voor leerkrachten.