5 juni 2014

ROM-vragenlijsten rechtstreeks vanuit Jouw Omgeving in te vullen

Jouw Omgeving heeft onlangs een koppeling gerealiseerd met het ROM-systeem van RoQua, een online applicatie voor Routine Outcome Monitoring (ROM) ten behoeve van regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

De koppeling met ons platform maakt het mogelijk de vragenlijsten van RoQua direct binnen Jouw Omgeving aan te bieden. Hiermee kan de voortgang en effectiviteit van de behandeling nog beter in kaart worden gebracht op een veilige manier.

Het welslagen van online hulp hangt nauw samen met een zo eenvoudig mogelijk werkproces. Daarin worden dubbele werkzaamheden voorkomen. Hierdoor kan de zorgprofessional zich richten op waar hij goed in is: het verlenen van zorg. Dat komt de kwaliteit ten goede.

Jouw Omgeving biedt een online behandelplatform dat ingezet kan worden binnen het ICT-landschap van andere systemen bij zorginstellingen.

Is voor uw instelling een koppeling met andere systemen zoals EPD’s en ROM-systemen een voorwaarde? Neem contact op met Bart Heesink: bheesink@jouwomgeving.nl of 088 4500 250.