6 juni 2014

Onderzoek naar effectiviteit Dappere Kat Online

Rijksuniversiteit Groningen is met subsidie van ZonMw (Zorgonderzoek Nederland, Medische wetenschappen) een onderzoek gestart naar de effectiviteit van blended vormen van cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt gekeken naar de blended behandeling Dappere Kat in de dagelijkse klinische praktijk bij Accare en Bascule.  

Dappere Kat is een online behandelprogramma binnen het vaste E-KJP aanbod van Jouw Omgeving en biedt zorg op maat met blended internet-based cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met angststoornissen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie met het doel zorg en gezondheid te verbeteren. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De effectiviteit van het "blended" behandelprogramma wordt vergeleken met een "gouden standaard" face-to-face behandeling van een eerdere studie. Er worden grotendeels dezelfde vragenlijsten en interviews gebruikt om de effectiviteit te bepalen en te onderzoeken voor wie de (blended) behandeling vooral of juist niet werkt. Nieuw is dat er via een app frequent gemeten wordt hoe het dagelijks beloop is van positieve en negatieve emoties en gedragingen. Hiermee worden individuele veranderprocessen in kaart gebracht.

Jouw Omgeving kiest er samen met haar ontwikkelpartners voor de meest effectieve, evidence-based protocollen te digitaliseren. Dit onderzoek draagt daar op een prachtige manier aan bij.