17 juli 2014

Koppeling met zorgsystemen: dé succesfactor voor m-health

Mobiele toepassing Jouw Omgeving biedt "jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek"

Onlangs stelde Minister Schippers in haar reactie op het groenboek over mobiele gezondheidszorg van de Europese Commissie dat koppeling met zorgsystemen dé belangrijkste succesfactor is voor opschaling van mobiele toepassingen in de zorg.

Jouw Omgeving onderschrijft dit ten volle en biedt in de implementatie van ons platform zorginstellingen de mogelijkheid om koppelingen te realiseren met hun EPD. Zo wordt informatie rechtstreeks uitgewisseld en dubbele werkzaamheden voorkomen. We hebben inmiddels een koppeling met gangbare systemen zoals xmCare van McKesson en werken momenteel aan een koppeling met USER van Impulse, UNIT4 Cura van UNIT4 Agresso en PsygisQuarant van PinkRoccade.

Ook koppelingen met leveranciers van andere systemen zijn mogelijk. Een mooi voorbeeld hiervan is de koppeling met ROM-leverancier Roqua. Belangrijke randvoorwaarde bij dergelijke koppelingen is veiligheid, welke wordt gewaarborgd door het beveiligingsprotocol van Jouw Omgeving, zonder afbreuk aan de gebruiksvriendelijkheid. 

Jouw Omgeving is bovendien compatibel met m-health dankzij het responsive design dat het mogelijk maakt op diverse platformen (PC, tablet, mobiel) het online-hulpplatform te gebruiken. Zorginstelling Ambiq werkt in het veld bijvoorbeeld al twee jaar volledig op iPads, wat de flexibiliteit van de zorgverleners enorm heeft vergroot. Met hun aansluiting op Jouw Omgeving is deze overstap compleet, omdat het volledige primaire zorgproces via Jouw Omgeving kan worden doorlopen.

Onze technisch specialisten zijn bij iedere klantvraag in staat om samen met de andere leverancier praktisch aan te geven wat nodig is om de koppeling te realiseren. Zonder te verzanden in een complex en tijdrovend traject kiezen wij voor een pragmatische aanpak vanuit de mogelijkheden die we zien.

Heeft u interesse in het Jouw Omgeving platform maar vraagt u zich af of het online behandelplatform te integreren is met uw EPD-systeem of wilt u uw primaire zorgproces optimaliseren, neem dan contact met ons op via 088 4500 250.