18 juli 2014

Meaningful Use toepassing Jouw Omgeving

NIVEL en Nictiz voeren ieder jaar de eHealth monitor uit om de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door zorgverleners en cliënten in beeld te brengen. In de laatst verschenen eHealth monitor wordt geopperd dat de tijd rijp is voor de inzet van het Meaningful Use programma in Nederland, zoals de Verenigde Staten dit in 2010 hebben ingevoerd.

Het programma heeft als doel bij te dragen aan goede zorg door het zinvol inzetten van gecertificeerde technologie. Dit bevordert een goede informatie-uitwisseling tussen systemen, geeft cliënten eenvoudig toegang tot hun medische gegevens en verbetert het rapporteren van kwaliteitsgegevens.

Jouw Omgeving biedt een all-round tool voor het toepassen van het Meaningful Use programma. Het online-hulpplatform biedt ondersteuning bij het volledige primaire zorgproces van intake en behandeling tot rapportage en eindevaluatie. Dankzij de koppeling met diverse EPD’s is de uitwisseling van informatie voor zowel de zorgverlener als de cliënt eenvoudig en transparant. Bovendien is het contact tussen cliënt en zorgprofessional laagdrempelig, waardoor er snel aan de bel kan worden getrokken indien nodig of af en toe een extra contactmoment op initiatief van de cliënt kan worden ingelast.