24 juli 2014

Jouw Omgeving participeert tijdens masterclass eHealth 4 september 2014

E-health en zelfmanagement kunnen alleen succesvol zijn als cliënten ook een stem hebben in het aanbod. Hoe wil de cliënt online ondersteund worden? Hoe zorgen we dat de nieuwe zorgproducten aansluiten bij verschillende doelgroepen (cliëntprofielen en leerstijlen)? Met andere woorden: hoe is de technologie rondom de cliënt te organiseren en niet andersom?

Donderdag 4 september wordt de masterclass 'Cliëntparticipatie, technologie en de toekomst' georganiseerd door GGZ Nederland in samenwerking met e-hulp.nl. Jouw Omgeving zal deelnemen aan de paneldiscussie, hierbij wordt onder andere stilgestaan bij het belang van het betrekken van cliënten bij de ontwikkeling van eHealth.

Online toepassingen zijn nog te vaak een vertaling van protocollen en zorgstandaarden. Digitale e-books vol met jargon en te veel tekst. Dit vertraagt de implementatie. Hulpverleners vinden het niet aantrekkelijk en cliënten begrijpen het vaak onvoldoende. Terwijl technologie juist een motiverende trigger kan zijn. Jouw Omgeving begeleidt, structureert en vormt het proces van digitalisering van bestaande behandelprogramma's. Hierbij wordt niet klakkeloos overgenomen uit de werkboeken, maar actief gezocht naar de beste oplossingen die de technologie te bieden heeft. Voor de cliënt én de behandelaar!