3 juli 2014

Blended werken: vakblad Psycho Praktijk over Dappere Kat Online

Jouw Omgeving is gericht op (co)creatie en vernieuwing, en streeft naar vakwerk van hoge visuele kwaliteit en technische perfectie. We zijn flexibel en leveren maatwerk. De opdrachtgever wordt dan ook intensief betrokken bij het ontwikkel- en implementatieproces van een online behandelprogramma.

Onlangs verscheen het artikel 'Blended werken met kinderen en jongeren met een angststoornis' in het vakblad Psycho Praktijk. Hierin wordt een beeld geschetst van de totstandkoming en het gebruik van blended behandelprogramma's met als praktijkvoorbeeld de ontwikkeling van Dappere Kat Online.

Bij de ontwikkeling van een behandelprogramma worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Alle elementen van de bestaande cognitief gedragtherapeutische behandeling worden vertaald naar de mogelijkheden van online werken.
  • Alle informatie en werkbladen van het reguliere programma zijn beschikbaar gemaakt in Jouw Omgeving en kunnen door behandelaar en cliënt zowel face-to-face als online gebruikt worden.
  • Behandelaren en cliënten hebben beiden regie over de behandeling: ze bepalen het aantal contactmomenten en de duur van de behandeling kan waar nodig worden aangepast.
  • De inzet van specifieke onderdelen van het programma kan naar inzicht worden uitgebreid of verkleind.
  • De vormgeving sluit aan bij de huidige tijd en de belevingswereld van de doelgroep. 

Lees het volledige artikel

Bekijk het filmpje met een indruk van het werken met onze blended behandelprogramma's.