9 januari 2015

Online platform zorgt voor revolutie in hulpverlening

Sinds de kick-off eind vorig jaar is het officieel: Jouw Omgeving is hét online platform voor alle cliënten en hulpverleners in elk traject bij Reik, het noordelijke expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Reik ontwikkelde het e-health concept in de afgelopen drie jaar samen met Jouw Omgeving. Hiermee wordt voorop gelopen op de transformatie van de zorg. De toepassing van Jouw Omgeving zorgt voor een revolutie door de volledige openheid tussen cliënt en alle betrokken hulpverleners.

Voortaan kunnen alle cliënten bij Reik via een eigen account op het platform inloggen. Een bijzondere doorbraak is bereikt nu alle rapportages voor de cliënten inzichtelijk  en zelfs interactief zijn. Cliënten en hulpverleners kunnen voortdurend onderling informatie uitwisselen via berichten, chatfunctie, vragenlijsten of online hulpprogramma’s. Alle betrokkenen rapporteren zo ook samen over de voortgang. Met deze extra online contactmomenten naast het face-to-face contact, kan sneller resultaat worden geboekt. Met Jouw Omgeving is er bovendien geen efficiëntieverlies meer door verschillende systemen naast elkaar, maar altijd één helder, bondig en up-to-date overzicht voor alle betrokkenen.

Inzet eigen kracht en netwerk

Met Jouw Omgeving beschikken de cliënten van Reik over een eigentijds en gebruiksvriendelijk middel om op elk gewenst moment zelf aan de slag te gaan met de eigen doelen. De funfactor van het platform helpt daarbij. Het is bovendien een stuk gemakkelijker om het netwerk te betrekken, omdat ook anderen, bijvoorbeeld familie, leerkracht of wijkteamlid een account op Jouw Omgeving kunnen krijgen. Niet eerder was daarmee een zo sterke samenhang van ieders inzet mogelijk: één cliënt/gezin op één online platform in één regie. Ingebouwde veiligheidsdrempels garanderen dat nauw betrokken derden alleen inzage krijgen in relevante gegevens. Daardoor is Jouw Omgeving een online ontmoetingsplek voor eigentijdse zorg die privacyproof is.

Meer kwaliteit tegen lagere kosten

De snelle communicatie die online mogelijk is, het stimuleren van de zelfstandigheid van de cliënt en de inzet van het eigen netwerk leiden tot kostenbesparing. Daarnaast kan iedereen die betrokken is bij de hulpverlening via de online rapportage en aan de hand van grafieken volgen of het ingezette traject effect heeft en tijdig bijsturen als dat nodig is.

Transformatie

Reik zet vanaf nu voor alle cliënten, op ieder moment en in elk hulpverleningstraject in op blended hulpverlening. Deze  vaste combinatie van online en face-to-face contact betekende een volledige herziening van de bestaande hulpverlening.