8 oktober 2015

Cliëntinformatie reist leven lang mee

Stel dat cliënten naar een andere regio verhuizen, klaar zijn met hun behandeling of verder geholpen worden door een andere zorgaanbieder… Kunnen ze dan nog bij hun gegevens in Jouw Omgeving? Het antwoord op deze veelgestelde vraag is nee én ja! Ons online platform is namelijk geen Persoonlijk Gezondheid Dossier (PGD) of Personal Health Record (PHR), maar essentiële cliëntgegevens kernachtig samenvatten en als (digitaal) document meegeven is wél mogelijk.

Als Jouw Omgeving denken wij vanuit de cliënt en daarom vinden we het belangrijk dat zij op elk gewenst moment toegang hebben tot hun gegevens. Tegelijk is ons primaire doel het online behandelen (als onderdeel van blended hulpverlening), dus wij zijn geen databank voor de levenslange opslag van cliëntgegevens. Wel bieden we de mogelijkheid in Jouw Omgeving om op eenvoudige wijze een samenvattend document te genereren na afloop van een behandeling. Dit kan de cliënt zelf meenemen en bewaren, desgewenst opslaan in een PGD of overhandigen aan eventuele volgende zorgaanbieders.

Afwegingen

Het meegeven van een (PDF)document biedt op dit moment de meeste perspectieven voor Jouw Omgeving in samenhang met PGD’s. We onderzoeken ook andere alternatieven om cliënten toegang te blijven bieden tot hun gegevens, bijvoorbeeld met de functie ‘alleen lezen’ of het uitdraaien van alle behandeldata. Vooralsnog kleven daar teveel haken en ogen aan die eenvoudig gebruik van Jouw Omgeving in de weg staan. Bovendien is het de vraag in hoeverre het zinvol is om álle informatie die is uitgewisseld op het platform langdurig te bewaren, zeker bij intensief gebruik. Afwegingen waar we ook graag met onze partners en klanten over in gesprek gaan.

Zelf beheren

Als voorstander van een veilig en onafhankelijk PGD volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Naast toegankelijke cliëntenportalen als Jouw Omgeving met online behandelmogelijkheden, is immers ook het levenslang zelf kunnen beheren van het eigen gezondheidsdossier een belangrijke voorwaarde voor de autonomie van cliënten. Daar komt bij dat zo’n PGD praktische en inhoudelijke kansen biedt bij het verder verbeteren van de zorg in Nederland. Helaas zijn er ook risico’s en barrières die eenduidige toepassing van PGD’s nog in de weg staan. Reden te meer om vanuit Jouw Omgeving te blijven werken aan functionaliteiten die ook los van de PGD-ontwikkelingen het bewaren van kerngegevens veilig en eenvoudig mogelijk maakt.

Lees meer over dit thema in onze white paper.