9 oktober 2015

Ministerie van VWS roemt Jouw Omgeving om innovatie

Gisteren informeerden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden Ministerie VWS) de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van eHealth en zorgverbetering. Als onderdeel van de voortgangsrapportage schreven zij een bijlage met praktijkvoorbeelden van eHealth: ambitieuze projecten en bevlogen zorgverleners. Jouw Omgeving wordt genoemd als ambitieus en inspirerend blended care platform: een ontmoetings- en behandelplek voor cliënten, zorgverleners en mantelzorgers. Volgens de minister een illustratie van de potentie van ICT om de zorg te verbeteren en zorgverleners in de praktijk te inspireren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport signaleert dat eHealth in de zorg nog onvoldoende van de grond komt, “terwijl dit minstens zo belangrijk is voor betere zorg en meer kwaliteit van leven [als innovatieve geneesmiddelen en behandelingen]. En bovendien cruciaal om de zorg betaalbaar te houden.” Jouw Omgeving denkt graag mee met instellingen die aan de slag willen met eHealth. Zo bieden we een uitgebreid implementatietraject waarbij de sterke en zwakkere punten van de organisatie in kaart worden gebracht. Hierdoor kan in een vroeg stadium worden bijgestuurd en nuttige aanpassingen worden gedaan om de introductie van eHealth en het Jouw Omgeving platform zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Lees hier meer over in het ervaringsverhaal van bestuurder Bertine Lahuis bij Karakter.

Dankzij eHealth krijgen “patiënten een veel gelijkwaardiger positie en kunnen meebeslissen over hun behandeling. Zorg is niet meer gebonden aan tijd of plaats, maar kan in de eigen omgeving georganiseerd worden. Mensen hebben toegang tot hun eigen gegevens en beslissen zelf met wie zij de gegevens delen.” Onlangs brachten we over dit thema een white paper uit.

Sinds kort bieden wij niet alleen grote zorginstellingen de mogelijk om van ons platform gebruik te maken, maar hebben we Jouw Omgeving ook beschikbaar gesteld voor vrijgevestigden en kleine praktijken: Jouw Hulp. Al onze eHealth-modules zijn gebaseerd op evidence-based protocollen en worden ontwikkeld in samenwerking met de GGZ instellingen van het E-KJP.

Bekijk de Kamerbrief en de praktijkvoorbeelden.