13 augustus 2015

Straatwijzer: nieuwe online psycho-educatie

In goed samenspel met zorgprofessionals en cliënten heeft Jouw Omgeving een nieuw online programma ontwikkeld. Het heet Straatwijzer en voorziet in psycho-educatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun ouders. Een aantal filmpjes en spelletjes van Straatwijzer zijn ook beschikbaar in de bibliotheek van het online platform Jouw Omgeving.

Online psycho-educatie is een interessant hulpmiddel voor LVB-zorginstellingen als ouders en hun kinderen voor het eerst aankloppen met problemen. Voor alle vervolgstappen is het immers van belang dat zij eerst ontdekken welke impact een LVB op het leven heeft. Grote voordelen van het online programma zijn de interactieve aanpak en de visuele aantrekkelijkheid. De integratie van fun-elementen krijgt bij Jouw Omgeving extra aandacht, omdat psycho-educatie met een hoog speels gehalte naar verwachting méér effect heeft bij de LVB-doelgroep. Zeker als de ouders er ook op een laagdrempelige manier bij worden betrokken.

Effectmeting

Het programma Straatwijzer kent twee versies: eentje voor jongeren (12+) en eentje voor hun ouders. Zij komen na het inloggen in een virtuele straat met allerlei huisjes terecht. Elk huis is verbonden aan een inhoudelijke module en achter elke deur schuilt iets anders, zoals uitlegfilmpjes, strips, oefeningen en spelletjes. De route voert ook langs vragen over het onderwerp, want zo toetst Straatwijzer in hoeverre de informatie is begrepen. Het programma kent bovendien een nieuwe techniek die we stapsgewijs doorvoeren in Jouw Omgeving. Hiermee worden alle aangevinkte of ingetoetste antwoorden direct opgeslagen, zodat er geen input ‘verloren’ kan gaan.

Op maat

Hulpverleners kunnen achter de schermen verschillende psychiatrische accenten activeren in het basisprogramma Straatwijzer; bijvoorbeeld als cliënten met een LVB kampen met depressie, autisme of ADHD. Zo doorlopen de jongeren en hun ouders alle modules die voor hen van belang zijn. Straatwijzer is educatief, maar draagt ook bij aan een positief zelfbeeld door stil te staan bij de sterke kanten die elk persoon heeft. Bij een klankbordsessie in het ontwikkelproces bleek de doelgroep al heel enthousiast over het programma. De combinatie van geschreven en gesproken tekst met filmpjes en spelvormen maakt het leuk én begrijpelijk.

Lees meer in de handleiding voor behandelaars.

Straatwijzer is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Innovatiefonds Zorverzekeraars en het Expertisenetwerk Kinder en Jeugdpsychiatrie. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals van Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie.