25 januari 2016

Online inzicht in medicijngebruik

De nieuwe medicatie app MijnMedicijn is te koppelen aan Jouw Omgeving, zodat de ingevoerde gegevens via het online platform door zowel cliënten als behandelaars zijn te raadplegen. Zo kunnen alle betrokkenen op één centrale plek terecht voor alle informatie die van belang is voor de behandeling.

De app MijnMedicijn – die is ontwikkeld in opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie – is bedoeld voor jongeren die één of meer medicijnen gebruiken. Na instelling van de app krijgen ze een reminder op het moment van inname. Bovendien kunnen ze de werking en eventuele bijwerkingen terugkoppelen. Vooral die informatie is interessant voor behandelaren. Zij krijgen zo immers meer inzicht in het effect van de medicijnen.

De gegevens die MijnMedicijn verzamelt in de dagelijkse toepassing, zijn op Jouw Omgeving eenvoudig in te zien via de tegel ‘Medicatie App’. Zo is per dag, per week of per maand te volgen hoe het medicijngebruik verloopt. De koppeling met de nieuwe medicatie app past geheel binnen de visie van Jouw Omgeving om als centraal platform te fungeren binnen behandelingen. Daarom beschouwen wij het ontsluiten van informatie uit andere bronnen – via diverse koppelingen – als een belangrijke taak (lees ook meer over de uitbreiding van onze bibliotheek).

De app MijnMedicijn is te downloaden via Google Play en App Store. Bekijk alvast de introductiefilm!

Intro medicatie app from Jouw Omgeving on Vimeo.