18 februari 2016

Myriam Limper aan de slag bij Jouw Omgeving

Per januari van dit jaar versterkt Myriam Limper het team van Jouw Omgeving. In de rol van senior adviseur zal zij de implementatie van blended hulpverlening bij zorginstellingen begeleiden. Myriam, van huis uit psycholoog, heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van online hulpverlening. Omdat zij én de taal van de hulpverlening spreekt én kennis heeft van het effect van online interventies en -communicatiekanalen op verschillende doelgroepen, is zij in staat om technieken behandelinhoud aan elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een blended hulpaanbod met werkelijke meerwaarde voor behandelaren en cliënten. De techniek is daarbij nooit een doel op zich, maar fungeert als middel om hulpverlening te moderniseren en - niet onbelangrijk - om een hulpverleningstraject leuker, overzichtelijker en motiverender te maken voor de cliënt.

Myriam werkte voorheen onder andere voor stichting E-hulp.nl en startte haar eigen bedrijf voor advies en training rond online hulpverlenen. Zij schreef mee aan het Handboek Online Hulpverlening, trainde vele honderden hulpverleners in methodisch online hulpverlenen en begeleidde diverse organisaties in de Zorg en Welzijn om vorm te geven aan blended hulpverlening op maat. Samen met Frank Schalken ontwikkelde zij het concept ‘de competente online hulpverlener’, een handvat om niet alleen kennis en vaardigheden te vergroten, maar ook om de beroepshouding en attitude van hulpverleners ten aanzien van online hulpverlenen te versterken. Het afgelopen jaar was Myriam verantwoordelijk voor de uitrol en borging van de blended hulpverlening binnen stichting Reik, een expertisecentrum voor mensen met een lvb in Noord-Nederland. 

"Het platform Jouw Omgeving werd vijf jaar geleden door een aantal zorginstellingen ontwikkeld in samenwerking met stichting E-hulp.nl, waar ik toen werkzaam was. Ik heb de geboorte van het platform dus van dichtbij meegemaakt en werd direct geraakt door de doelstellingen. De cliënt moest écht centraal staan en het netwerk om de cliënt moest actief en transparant betrokken kunnen worden. Het platform moest bovendien aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van de doelgroepen. E-inclusie was ook een belangrijk thema: kwetsbare groepen, zoals jongeren met een lvb, moesten zich prettig voelen op het platform. We wilden dat het ook voor hen laagdrempelig en leuk zou zijn om ermee te werken. Ronduit revolutionair was het feit dat de cliënt zelf, maar ook diens ouders/verwanten de mogelijkheid kregen om alle rapportages te lezen en zelf ook mee te rapporteren. Zoiets logisch eigenlijk, maar met verregaande consequenties voor de hulpverleners en voor de beleving van het hulpverleningstraject door de cliënt. Deze inhoudelijke keuzes vond ik zo mooi en zo veel recht doen aan wat cliënten nodig hebben. Bovendien zag het er prachtig uit, heel anders dan de andere platforms die ik kende. Ik realiseerde me de potentie van het platform en de veranderingen die ermee zouden kunnen worden bereikt in de hulpverlening. 

Het succes van blended hulpverlenen staat of valt met de juiste kennis en vaardigheden bij hulpverleners, commitment en veranderbereidheid zowel vanuit het management als op de werkvloer en een dosis lef en creativiteit. Ik ben heel blij dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren om die veranderingen in goede banen te leiden. Ik geloof er heilig in dat we in staat zijn te innoveren en een efficiencyslag te maken, mét behoud van kwalitatief goede zorg. Daarvoor moeten we met elkaar het gesprek aangaan over de visie op hulpverlening, het stellen van haalbare doelen en de houding en belemmerende overtuigingen van medewerkers over de (on)mogelijkheden van blended hulpverlenen. Uiteindelijk gaat het erom: hoe kijk je als organisatie naar je hulpverlening en de doelgroepen die je bedient? Wat is de reden om voor blended hulpverlenen te kiezen? Geloof je erin dat blended hulpverlening volwaardige hulpverlening kan zijn? Wat gaat het opleveren, in de breedste zin van het woord? Dat zijn spannende en fundamentele vragen, die de richting bepalen voor de manier waarop de blended hulpverlening wordt geïmplementeerd en de mate van succes."

Myriam verzorgt inspiratiesessies over e-health, methodiektrainingen online hulpverlenen en visie- en strategiesessies voor management. Zij wordt door zorginstellingen gevraagd op te treden als adviseur op het gebied van ontwikkeling, implementatie en uitrol van blended hulpverlenen in de organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Myriam op tel.nr. 06-57540820 of per e-mail: mlimper@jouwomgeving.nl