22 maart 2016

Opschalen eHealth wél mogelijk

Afgelopen week verscheen een uitgebreid rapport van M&I partners met de titel: “Meer rendement met e-mental Health”. De paginavullende quote op bladzijde twee was ook meteen de belangrijkste boodschap van het rapport: Er wordt nog te weinig rendement behaald met de inzet van online behandelplatformen in de GGZ.’ Een prikkelende boodschap, absoluut, maar een beeld waarin wij ons niet herkennen!

eHealth en blended hulpverlening worden wel degelijk op grote schaal ingezet en met steeds meer resultaat. Innovatieve instellingen in de langdurige zorg zoals bijvoorbeeld Reik en Ambiq maar ook grote GGZ instellingen zoals Accare bieden alle cliënten toegang tot een online behandelplatform en gebruiken dit actief. Met resultaat: Reik en Ambiq ondersteunen 100% van hun cliënten blended door middel van online hulpverlening en bij Accare is meer dan 30% van de cliënten in het online behandelplatform actief. Andere digitale voorlopers zoals Karakter, Yulius en de Bascule zitten nog niet aan deze aantallen maar groeien zeer snel; met de huidige groeisnelheid komen ook zij in 2016 ruim boven de 30% uit.

Betekent dit dan dat er geen barrières zijn die het gebruik van online behandelplatformen belemmeren? Nee, natuurlijk komen ook wij in de praktijk de obstakels tegen die in het rapport genoemd worden. Maar wij kunnen uit ervaring vertellen dat een goede implementatie en opschaling wel degelijk mogelijk is! Enkele randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie en opschaling:

Zorg voor de inbedding van online hulpverlening in het primaire proces zowel inhoudelijk als technisch (koppelingen met bestaande systemen)
Train medewerkers in een correcte inzet van online hulpverlening in de behandeling en begeleid ze daarin.
Maak de meerwaarde voor alle betrokkenen helder en inspireer door middel van best practices en praktische voorbeelden.

Meer weten? 

Lees dan ook: het artikel over Reik en de voordelen van 100% blended werken of bezoek hun sessie op Zorg en ICT.
http://www.smarthealth.nl/2014/12/22/ehealth-op-de-werkvloer-een-cultuurverschuiving-binnen-de-organisatie/
http://www.redmax.nl/sessie-lessons-learned-de-regie-uit-handen-geven-met-ehealth/

Bezoek de sessie of stand van Jouw Omgeving op Zorg en ICT om meer te weten te komen over online hulpverlening en succesvolle implementatie.
http://www.redmax.nl/ontbijtsessie-wat-zijn-de-laatste-ontwikkelingen-van-de-online-behandelplatformen/
http://www.zorg-en-ict.nl/exposant/220905