25 mei 2016

Samen ontwikkelen aan “Ik ben speciaal”

jongen

In samenwerking met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) en Peter Vermeulen van Autisme Centraal wordt het behandelprogramma “Ik ben speciaal” gedigitaliseerd door Jouw Omgeving. “Ik ben speciaal” is een psycho-educatie methode voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Door het volgen van dit programma leren zij te kijken naar wie zij zijn, wat autisme is en wat autisme voor hen betekent.

Onze afstudeerstagiaire Leonie de Kovel doet onderzoek naar het ontwerp van de online module. “Wat zijn de wensen en de behoeften van het kind en bij welk ontwerp voelt het kind zich het meest prettig? Dit zijn vragen die we moeten beantwoorden om de digitale methode perfect aan te laten sluiten bij de doelgroep.”

Bij Jouw Omgeving weten we als geen ander dat alleen mooie technologie niet voldoende is, om meerwaarde te kunnen bieden moet je echt aansluiting vinden bij de leefwereld van de cliënt. Om dit mogelijk te maken hebben wij verschillende ontwerpers en behandelaren die gespecialiseerd zijn in het werken met deze kinderen geïnterviewd. Ook kregen we toestemming om bij een aantal echte sessies van “Ik ben Speciaal” aanwezig te zijn, heel interessant en zeer leerzaam! Op dit moment worden er creatieve sessies gehouden, hier worden de ontwerpen besproken met de kinderen uit de doelgroep en gaan ze ook echt zelf aan de slag met het ontwerpen van bepaalde pagina’s. Doordat de kinderen zelf de onderdelen op een pagina kunnen neerleggen krijgen wij een heel helder beeld van hoe zij graag willen werken.

“Creatieve sessies houden met de doelgroep is een hele uitdaging, je weet van tevoren niet hoe er gereageerd wordt en hoe zelfstandig ze aan de slag kunnen. Dit verschilt per kind en daarom moet je de sessie ter plekke aan kunnen passen om er zo veel mogelijk inzichten uit te halen. Dan moet je een beroep doen op je creativiteit en improvisatievermogen. Dit maakt het heel interessant, je weet voor het starten van een sessie nooit wat er uit gaat komen.”

Voor het project van Leonie is samenwerken met de doelgroep de enige manier om het programma goed aan te kunnen laten sluiten. “Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat het beeld dat je van de doelgroep hebt uit de literatuur lag niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid”.

Alle ervaringen die wij opdoen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Dit zorgt ervoor dat we “ik ben speciaal” zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij de doelgroep om zo de meeste waarde voor de cliënt te kunnen creëren.