22 juni 2016

Samenwerking Jouw Omgeving, van Gorcum en Yulius Academie voor ADHD coaching

Jouw Omgeving, van Gorcum en Yulius Academie zijn een nieuwe samenwerking gestart rondom de methodiek PowerCoaching. Een innovatieve methodiek voor coaching van jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD.

Jouw Omgeving werkt al langer samen met zowel uitgeverij Van Gorcum als de Yulius Academie (de kennisinstelling van Yulius GGZ) maar het gezamenlijke project van deze drie partijen is nieuw en zeer waardevol. De PowerCoaching methodiek is ontwikkeld door de Yulius Academie voor coaching van jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD. Uitgeverij van Gorcum geeft de methodiek uit in zowel een theorieboek als een werkboek voor de client en organiseert Masterclasses. Beide zijn nu beschikbaar, een eerste groep hulpverleners is getraind in het gebruik van de methodiek en zij zijn zeer enthousiast.

Als expert op het gebied van innovatieve online programma’s zal Jouw Omgeving in de aankomende periode een e-Learning voor de hulpverleners ontwikkelen en het werkboek voor de client gaan digitaliseren. Deze vorm van samenwerking tussen de drie partijen maakt het mogelijk om theorie, offline en online op een optimale manier met elkaar te combineren. Dit past uitstekend bij het innovatieve karakter van de PowerCoaching methodiek!

Als onderdeel van de samenwerking heeft Jouw Omgeving haar pand beschikbaar gesteld voor de volgende Masterclass PowerCoaching op 6 oktober, gegeven door Athanasios Maras en Sophie Kapiteijn. Wil je hierbij aanwezig zijn? Kijk dan op: http://www.powercoaching-adhd.nl/ 

PowerCoaching

PowerCoaching is een innovatief, motiverend en praktijkgericht coachingsprogramma voor  jongeren tussen de 12 en 18 jaar, gediagnosticeerd met ADHD. Het programma richt zich op een brede verscheidenheid aan ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd. Er wordt een beroep gedaan op de sterke kanten en interesses van jongeren met ADHD en er wordt gebruik gemaakt van filmpjes om de thema’s te introduceren. De thema’s die aan bod komen zijn: Psycho-educatie, Plannen & Organiseren, School & Studie, Zelfbeeld, Emotieregulatie, Relaties, Risico’s & Controle en Leefstijl.

In de puberteit, waar meer zelfstandigheid van de jongere wordt verwacht, zijn het juist deze gebieden waar problemen ontstaan. PowerCoaching helpt de jongeren inzichtelijk te maken waar zij vastlopen en bevordert hun zelfmanagement. In individuele sessies leren ze nieuwe gedragsstrategieën aan om met problemen om te gaan. De training vindt plaats bij de jongere thuis en oefeningen zijn zo opgezet dat de geleerde vaardigheden zelfstandig in de praktijk kunnen worden toegepast. Het programma is adaptief, wat betekent dat de thema’s naar behoefte behandeld kunnen worden.