16 september 2016

Stappen vooruit met blended hulpverlening dankzij Jouw ImplementatieScan

stappen vooruit

De nieuwe tool van Jouw Omgeving: Jouw ImplementatieScan toont waar winst kan worden geboekt in implementatie.

Van de Nictiz eHealth monitor tot de onderzoeken van M&I Partners en de rapporten van GGZ Nederland, ze tonen allemaal al jaren hetzelfde beeld: de opschaling van eHealth wil maar niet opschieten. Uit het onderzoek van M&I Partners onder 22 grote GGZ instellingen eerder dit jaar blijkt dat minder dan 1 op de 10 cliënten een behandeling krijgt waarin e-health een onderdeel is, ook wel blended hulpverlening genoemd. 

Er zijn verschillende redenen die we aan kunnen wijzen waarom men maar niet op grote schaal met blended hulpverlening aan de slag gaat. Professionals zijn niet zomaar overtuigd van de meerwaarde van al die nieuwe digitale middelen en zijn soms lastig te motiveren voor wéér een innovatie. Al die mooie ingekochte pakketten en programma’s blijven daardoor steken bij het kleine groepje enthousiaste (en vaak digitaal vaardige) pioniers, als ze überhaupt al gebruikt worden. Zonde van het geld maar ook van de verwachtingen. Bovendien verkleint elke gefaalde implementatie de kans dat een volgend project wel lukt. Op die manier komt blended hulpverlening niet verder dan ‘een extraatje’, iets voor erbij. De hogere efficiëntie, een van de beloftes van digitalisering in zijn algemeen, wordt nooit waargemaakt en dan blijft eHealth op alle fronten een kostenpost. 

De vraag is dus: wat kunnen we doen om te zorgen dat die volgende stappen wél genomen worden?

Het implementatieproces in kaart gebracht

Omdat de implementatie van blended hulpverlening een grote impact heeft op het primaire proces en de bedrijfsvoering is het belangrijk dat een zorginstelling vooraf weet naar welke aspecten van de implementatie ze specifiek moet kijken, waar ze extra aandacht aan moet besteden en wat ze daarmee wil bereiken. Maar hoe kom je daar achter? Gelukkig is er al veel kennis beschikbaar waar we uit kunnen putten. Zo ontwikkelde de onderzoeksgroep van Carl May en collega’s de afgelopen jaren de Normalization Process Theory (NPT). De NPT is een conceptueel raamwerk dat ingezet kan worden bij implementatie van nieuwe technologieën en manieren van werken (zoals blended hulpverlening). In Nederland is er steeds meer interesse in deze tool; zo loopt er bij de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met GGZ InGeest en Newcastle University (UK) een grootschalig onderzoek om een Nederlandse vertaling van de NPT-tool te valideren. 

Inzet Jouw ImplementatieScan

Bij Jouw Omgeving hechten wij enorm aan een gedegen implementatie van blended hulpverlening. Wij snappen als geen ander dat onze programma’s, hoe mooi ook, pas nut hebben als professionals en cliënten ze kunnen en willen gebruiken. Dan pas kan er meerwaarde ontstaan. Om onze partners hier zo goed mogelijk bij te helpen zijn wij continu bezig ons aanbod op het vlak van training & implementatie uit te breiden en te verrijken. De NPT-tool blijkt daarbij een waardevol nieuw hulpmiddel te zijn dat wij in kunnen zetten. Wij hebben dit raamwerk sinds kort geïntegreerd in ons implementatieproces zodat we het nog systematischer kunnen evalueren en onze partners kunnen helpen bij het herkennen van specifieke aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen wij de implementatie nog beter laten verlopen en samen een volgende stap zetten naar een bredere inzet van blended hulpverlening in de praktijk.

De nieuwe tool die wij hiervoor ontwikkeld hebben heet “Jouw ImplementatieScan” en is gebaseerd op het NPT-raamwerk, aangevuld met onze kennis en ervaring met de uitrol van blended hulpverlenen. Door Jouw ImplementatieScan te gebruiken kan een zorginstelling een ‘startfoto’ maken van hoe zij er op dat moment voor staat en hoe klaar zij zijn voor een implementatie. Jouw ImplementatieScan bestaat uit 27 vragen op vijf domeinen: 

Missie en Visie 

Houding en Identificatie 

Vaardigheden en Randvoorwaarden 

Innovatie-eigenschappen 

Monitoring en Evaluatie. 

De scan wordt ingevuld door mensen uit verschillende lagen van de organisatie zoals projectleiders, managers, hulpverleners en ondersteunende medewerkers. De scan kan tijdens de implementatie een aantal keer worden uitgevoerd om de voortgang van het proces in de gaten te houden, te bepalen of de doelen zijn bereikt en als het nodig is nieuwe doelen te stellen.

Fig.1: voorbeeld-items binnen het domein Missie en Visie (bèta-versie)

Jouw ImplementatieScan is in een eerste pilot uitgezet bij een aantal partners die werken met ons platform Jouw Omgeving. Dit is een mooie manier om de tool in de praktijk te testen en onze partners nog meer inzicht te geven in waar zij op dit moment staan en waar hun aandachtsgebieden liggen. Zo bouwen wij als Jouw Omgeving nog meer kennis op over de hobbels en succesfactoren van implementatie. Kennis die wij natuurlijk altijd graag delen met alle zorginstellingen die bezig zijn met blended hulpverlening! 

 

Meer weten over Jouw ImplementatieScan of zelf met deze tool aan de slag?

Neem contact op met Myriam Limper:

mlimper@jouwomgeving.nl, 06-57540820