25 mei 2017

Kunnen we de wachttijden in de jeugd-GGZ nuttig besteden?

Wachttijden in jeugd-ggz

De wachttijden in de jeugd-GGZ lopen op. Uit een onderzoek van mediQuest blijkt dat ruim de helft van de zorginstellingen er niet in slaagt om jongeren met een angststoornis, depressie of ander probleem op tijd te helpen. En dat is niet zonder risico, want het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Hoe kunnen we deze jongeren toch eerder helpen?

Volgens de regels

In de zorg gelden zogenaamde Treeknormen; maximaal aanvaardbare wachttijden. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt een maximale wachttijd van vier weken tussen verwijzing en intake. En de behandeling dient na de intake binnen 10 weken te starten. Helaas zijn wachtrijen soms zo lang, dat dit niet binnen die tijden lukt. 

Volgens het NRC is de krappe inkoop van behandelingen een van de redenen voor deze lange wachtlijsten. Sinds de decentralisatie van de (jeugd)zorg krijgen gemeenten een jeugdzorgbudget vanuit het Rijk waarmee zij de zorg kunnen inkopen. Bij een te krappe inkoop zijn er meer behandelingen nodig dan beschikbaar. Je komt dan op een wachtlijst. Een probleem dat niet van de een op de andere dag opgelost is. 

(Wacht)Tijd nuttig besteden

Zou het niet fijn zijn als we jongeren, terwijl ze op de wachtlijst staan, al een handje kunnen helpen? Bijvoorbeeld door het geven van informatie over de zorginstelling, inzicht in de wachttijd of uitleg over depressie of angststoornissen. Deze informatie kan online, bijvoorbeeld via Jouw Omgeving, verstrekt worden. 

Kennismaken met de zorginstelling

Voordat de daadwerkelijke behandeling begint, kan een zorginstelling al wel wat informatie geven over de zorginstelling zelf. Waar kom je terecht? Hoe ziet het eruit? Wat kunnen ze je bieden? Het is toch fijn om te weten waar je straks heen gaat en wat je kunt verwachten van een behandeling of ondersteuningstraject. Kinderen en ouders kunnen dus alvast kennis maken met de zorginstelling in de vorm van een introductievideo. Dat is niet alleen praktisch, maar maakt het wellicht ook minder vreemd en eng op het moment dat de behandeling start.

Psycho-educatie

Je hebt een angststoornis of depressie, maar wat houdt dat in? Tijdens een behandeling krijg je daar uiteraard meer informatie over en kun je vragen stellen. Maar misschien kan je vooraf al lezen over je stoornis in de vorm van psycho-educatie. In de online bibliotheek van Jouw Omgeving staat allerlei laagdrempelige informatie over angststoornissen en depressie en andere problematiek. Wanneer ouders en kinderen alvast toegang krijgen tot deze informatie, kunnen ze deze zelf al lezen. 

Misschien kan het zelfs voordelen opleveren voor de behandeling? Een kennismaking en introductie kosten minder tijd wanneer ouder en kind zich al verdiept hebben in informatie over de zorginstelling en de behandeling. Eventuele vragen die anders pas later tijdens de behandeling naar boven komen, kunnen nu bij de start van de behandeling direct gesteld worden. Misschien kan deze voorbereiding zelfs leiden tot een efficiëntere behandeling, omdat ouders en kinderen al wat kennis hebben opgedaan. En wat doet het met de klanttevredenheid van cliënten en ouders? Dat maakt het het proberen waard!