26 september 2017

Gemeente Utrecht via Jouw Omgeving van start met specialistische jeugdhulp

Gemeente Utrecht

In de Utrechtse buurten Zuilen en Leidsche Rijn zetten twee teams zich in een pilot met Jouw Omgeving in voor het verder verbeteren van zorg voor jeugd en gezinnen. Het doel van deze pilot, genaamd Extr@Utrecht, is om in de buurten te werken vanuit de ‘één gezin, één plan’ gedachte, zodat kinderen, jongeren en ouders beter afgestemde zorg op maat kunnen krijgen. Binnen Jouw Omgeving gaan ze het Dossier, communicatiemogelijkheden, de app, behandelmodules en handige tools uit de Bibliotheek inzetten.

Dichtbij en buurtgericht 

De hulpverleners hebben werkplekken in de wijk. Utrecht hoop hiermee betere samenwerking tussen specialisten, huisartsen en de sociale basiszorg van de buurtteams te stimuleren. De speciaal opgerichte teams, Extr@Zuilen en Extr@Leidsche Rijn, zijn aanvullend op de basiszorg. Denk aan gezinstherapie en hulp bij echtscheidingen. Maar je kunt er ook terecht voor de behandeling van angst, autisme, ADHD en trauma. De professionals zijn onder andere jeugdhulpspecialisten, GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters afkomstig van aangesloten jeugdhulpinstellingen en vrijgevestigden.

Eigen regie, eigen kracht

Eigen regie is een belangrijk uitgangspunt in deze pilot. Door de regie bij de cliënt te leggen, uit te gaan van eigen krachten en goed samen te werken, krijgt zowel de cliënt als zijn omgeving de hulp of zorg die hij nodig heeft. Niet meer en niet minder. In een recent artikel op VNG.nl vertelt Jet Smit, senior adviseur bij gemeente Utrecht, hierover: “Het is de bedoeling dat als een buurtteammedewerker en de cliënt het erover eens zijn dat een behandeling van een specialist nodig is, er niet wordt doorverwezen naar een ander, maar dat de specialist direct wordt betrokken, zodat het voor de cliënt allemaal overzichtelijk blijft.”

Samenwerking in de keten

De uitgangspunten van deze pilot sluiten naadloos aan bij de uitgangspunten van Jouw Omgeving. Binnen Jouw Omgeving heeft de cliënt een eigen plek waar hij/zij aan eigen hulp kan werken en veilig kan communiceren. De transparante samenwerking gebeurt op één plek, binnen één systeem, dat geeft overzicht en inzicht. Zo is het voor iedereen (cliënt, hulpverlening en omgeving) duidelijk wie zich waarmee bezighoudt. 

Naast veilig communicatie is Jouw Omgeving ook de plek voor gezamenlijke behandeling, dossiervorming en rapportages. Alle professionals vanuit verschillende instellingen en organisaties werken samen binnen één platform. Deze ontschotting voorkomt dubbel werk, verlicht administratieve lasten van de hulpverlening en zorgt voor een betere afstemming en zorgproces.

Transformatie van de jeugdzorg

Gemeente Utrecht neemt hiermee een nieuwe stap in de transformatie van de jeugdzorg. De komende anderhalf jaar werken Buurtteams Jeugd en Gezin (Lokalis), huis- en jeugdartsen, specialistische jeugdhulpaanbieders en de gemeente Utrecht samen binnen deze pilot. De gemeente hoopt zo te leren wat wel en niet werkt, zodat de specialistische jeugdhulp in de toekomst binnen de hele gemeente nog beter georganiseerd kan worden.