20 december 2018

Jouw Omgeving platform voor Limburgse coöperatie van jeugdhulp aanbieders

Training van JENS medewerkers in Jouw Omgeving

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Limburgse gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf kwamen tot de slotsom dat zij sneller hulp op maatwillen bieden en ook dichter bij de hulpvragers. Een betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders is een belangrijke randvoorwaarde om dit te realiseren. 

De drie gemeenten hebben besloten de basishulp jeugd vanaf 1 januari 2019 in te kopen via een Europese aanbesteding. Inmiddels is de coöperatie JENS definitief gegund voor de uitvoering hiervan. JENS (Jong en Sterk) is een samenwerkingsverband van de stichtingen Alcander Heerlen, Koraal, MeanderGroep Zuid Limburg Mondriaan, Radar, Welsun Landgraaf en XONAR. Daarnaast werkt JENS samen met ruim 20 andere aanbieders. 

Om de samenwerking te faciliteren is gezocht naar een gezamenlijk platform waarbij de cliënt centraal staat en waarmee alle deelnemende instellingen en hun cliënten kunnen werken. Dus vanuit het principe van een gezin, een plan. Met de functionaliteit van Jouw Omgeving kan dit. Na een zoektocht is Jouw Omgeving daarom geselecteerd.  Tom Nij Bijvank, directeur Jouw Omgeving hierover: ‘Het feit dat we Jouw Omgeving inzetten bij verschillende instellingen in de jeugdhulp en jeugd GGZ en in staat waren snel een omgeving op te zetten voor JENS was van doorslaggevend belang. Voor JENS hebben we nog extra functionaliteit toegevoegd zodat ook het dossier in Jouw Omgeving staat zonder een apart ECD. Wij zijn er trots dat we in zo korte tijd ons platform kunnen opleveren zodat JENS in 2019 direct kan starten’.