19 april 2018

VG Hackathon team E-LVB bedenkt coachingsapp B-Appy

Team E-LVB

Onlangs vond de allereerste VG Hackathon plaats, wat een geweldige week! 35 organisaties bedachten 30 innovatieve, cliëntgerichte oplossingen. Team E-LVB, bestaand uit ASVZ, Reik, Ambiq, Jouw Omgeving, leden van Garage 2020 en Uitleganimatie, bedacht B-Appy. Thea Braun (ASVZ) vertelt hieronder hoe de VG Hackathon voor het team is gegaan.

Gezondheid

“De VG Hackathon is ten einde. En wat een geweldige week was het! Ik ben heel trots op het resultaat en product dat we met team E-LVB hebben neergezet.
 
Voorafgaand aan de Hackathon hebben we problemen en vragen verzameld die leven binnen ASVZ, Reik en Ambiq. Uit deze inventarisatie is gekozen voor het onderwerp ‘gezondheid’. Een belangrijk thema, omdat mensen met een LVB gemiddeld zo’n 7 jaar eerder overlijden en 18 jaar eerder lichamelijke klachten hebben.”


De probleemstelling


“Tijdens de hackathon hebben we cliënten geïnterviewd en daaruit bleek dat cliënten hun gezondheid erg belangrijk vonden. Driekwart gaf aan stappen te willen maken in het verbeteren van hun gezondheid en dit ook al heeft geprobeerd. Vaak lukt het echter niet, omdat het moeilijk is om concrete stappen te bedenken en te maken. Er worden ontzettend veel verschillende adviezen gegeven, maar wat is een goed advies? Niet weten of wat je doet goed is, maakt het lastig om iets vol te houden. Het gevolg: een hoop frustratie en geen verbeterde gezondheid. Onze probleemstelling voor deze Hackathon was daarom: ‘Cliënten raken gefrustreerd, omdat het niet lukt om negatieve patronen rondom gezondheid te doorbreken.’”De oplossing

“Cliënten gaven aan dat ze graag bij hun doelen geholpen willen worden door iemand die altijd beschikbaar is. Ze willen haalbare doelen en acties die ze zelf kunnen kiezen. Ook willen ze zien wat ze al hebben bereikt. Zo zijn we als team gekomen tot B-Appy, uit te spreken als Be Appy.  Een coachingsapp waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid en daar zo zelfstandig mogelijk stappen in kunt zetten, met een passende coach, heldere haalbare doelen en een totaalplaatje van de voortgang.”

Het werkt!


Als team hebben ze niet gewonnen bij de Demoday, maar cliënten zullen zich wel gesteund gaan voelen met B-Appy. De Hackathon was nog maar het begin, er wordt nu nagedacht over hoe de app echt ontwikkeld kan gaan worden. Mark Vervuurt: “Intensief in korte tijd op resultaat samenwerken met verschillende disciplines werkt! Je ziet het groeien. Voor gebruikers leidt het tot een beloftevolle app om de gezondheid van cliënten met LVB gedegen en passend te verbeteren! In deze korte tijd hebben we veel verbindingen met externen gelegd die ons gaan helpen bij de verdere ontwikkeling “