1 augustus 2018

Nu beschikbaar: Bemoeipraat

Bemoeipraat_Online

In april presenteerde we met trots de eerste ontwerpen van Bemoeipraat. Nu is het grote moment daar: Bemoeipraat is klaar! Tot op heden bestond Bemoeipraat alleen in de vorm van een werkboek voor cliënten en een handreiking voor hulpverleners. Deze zijn ontwikkeld door Stichting Odion, VUmc sociale geneeskunde, VU ontwikkelingspedagogiek en stichting Raad op Maat. In samenwerking met hen hebben we Bemoeipraat gedigitaliseerd.

Bemoeizorg in het kort


Bemoeizorg is zorg die de begeleider nodig vindt, maar waar de cliënt het niet mee eens is.  Bemoeizorg is een complex begrip dat raakt aan de privacy, zelfbeschikking en wilsbekwaamheid van de cliënt. Bovendien zijn er geen wettelijke eisen waaraan bemoeizorg moet voldoen. In een eerder nieuwsbericht kun je meer lezen over wat bemoeizorg precies is en wat het zo lastig maakt. 

Bewust blended

Bemoeipraat is een hulpmiddel voor mensen met (L)VB en hun begeleider om in gesprek te gaan over bemoeizorg. Het helpt hen na te denken over wanneer er sprake is van bemoeizorg en helpt begeleiders om bewust, zorgvuldig en terughoudend om te gaan met bemoeizorg. De digitalisering en doorontwikkeling van het bestaande werkboek zorgt ervoor dat de behandeling nu veel beter aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Zij kunnen in hun eigen tempo, op eigen moment en op een eigen plek de vragen uit de module beantwoorden.  Er is bewust gekozen om Bemoeipraat altijd blended in te zetten. Cliënten en begeleiders kunnen nu ook buiten de face-to-face momenten in hetzelfde bestand werken. Na het invullen gaan ze in gesprek over de antwoorden en maken afspraken waar ze het beiden mee eens zijn. 

INTERACTIEF EN VISUEEL

Bij het ontwerpen en bouwen houden we altijd rekening met de doelgroep. We hebben veel aandacht besteed aan de visuele elementen die Bemoeipraat zowel aantrekkelijk maken, maar ook de informatieoverdracht versterken. Vragen en opdrachten worden gecombineerd met veel interactieve elementen, zodat er zo min mogelijk tekst nodig is. Ook moeilijke begrippen, zoals rechten en bemoeizorg, worden met behulp van filmpjes en animaties uitgelegd. 

In de module komen zeven thema’s aan bod die de cliënt en behandelaar samen doorlopen. Elk thema wordt afgesloten met een quiz. Na afrond ontvangen cliënten een certificaat voor het succesvol afronden van de module. De thema’s zijn:

• Informatie en vertrouwen
• Toestemming
• Wensen voor werk
• Risico’s of gevaren
• Wensen voor wonen
• Ondersteuning