21 augustus 2018

Topaze innoveert met dossier van Jouw Omgeving

topaze-hero-large

Topaze is een specialistische jeugdzorgaanbieder, gericht op het leveren van maatwerk. Hun motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop de organisatie opereert, zowel richting de cliënt, collega-organisaties als medewerkers. Dit doen zij niet echter niet zomaar. 

Zoals directeur Jeroen Slootman het verwoordt: “Ons doel is om de zelfredzaamheid van cliënten te versterken, door samen met hen te werken aan dat wat mogelijk is. We willen cliënten verantwoordelijk houden voor hun eigen plan om vervolgens samen te kijken wat onze rol daar in is.  Daarvoor werken we bij Topaze vanuit Sociale Netwerk Strategie en dat wilden we ook terug laten komen in het cliëntenportaal. Dat betekent dat de cliënt bij aanmelding een inlogcode ontvangt om toegang te krijgen tot zijn dossier. Hij kan vervolgens mensen uit zijn netwerk en/of professionals uitnodigen om mee te denken in het plan of om te ondersteunen bij de realisering van doelen."

Deze visie is ook het uitgangspunt geweest bij de zoektocht naar een nieuw klantregistratiesysteem. Al snel kwamen zij er achter dat traditionele systemen hen niet zouden kunnen helpen die visie te verwezenlijken. Een vernieuwende opzet met daarin een centrale rol voor online platform Jouw Omgeving met daarbij een back-office systeem Care2Declare van TTS vormt de basis om de klant op een passende wijze ondersteuning te bieden en eigenaar te laten zijn van zijn dossier. De drie partijen hebben de handen ineen geslagen en met elkaar afgesproken om dit middel verder met elkaar door te ontwikkelen. Het systeem wordt ingezet in de volle breedte, als dossier, eHealth-omgeving en cliënten- en verwantenportaal waarbinnen gecommuniceerd kan worden. Het is daarmee een systeem geworden waarin cliënten en professionals samen werken aan zorg en ondersteuning.

“We willen absoluut de kanteling maken van “zorgen voor”, naar “zorgen dat". Door slimme koppelingen tussen systemen ontstaat een manier van werken die helemaal aansluit bij onze visie, ook andere systemen voor bijvoorbeeld vragenlijsten en een BI-tool zijn namelijk geïntegreerd. Het helpt ons om te zorgen dat administratieve processen niet leidend zijn voor de inhoud. Het inrichten en in gebruik nemen van deze nieuwe werkwijze gaat echter niet vanzelf. Het is een groot veranderproces."

Over de samenwerking en rol van Jouw Omgeving en TTS hierin zijn ze zeer te spreken.

"Wat ik van Jouw Omgeving en TTS ervaar is dat zij ook enthousiast zijn en gedreven, net als wij. We hebben met de drie partijen veel tijd geïnvesteerd in elkaar om twee expertisevormen - zorginhoudelijk en financieel -te kunnen koppelen aan elkaar. We leren en ervaren al doende, krijgen nieuwe inzichten en nieuwe vragen. Eigenlijk net als onze cliënten.”