12 september 2018

Meet-up, donderdag 27 september

Meet-up

Beste partner, klant, vriend of kennis van Jouw Omgeving, 

Het is bijna zover! Op donderdag 27 september vindt onze jaarlijkse Meet-up plaats. Kom je ook? We maken er weer een interessante, informatieve en gezellige dag van.

Heb je je nog niet aangemeld? Vergeet dan niet op de RSVP-button te klikken! Je kunt je inschrijven voor de lunch en er zijn twee workshoprondes waarbij je een keuze kunt maken uit de verschillende workshops die worden gegeven. En natuurlijk is er alle ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers van het platform.

Schrijf je in


Het programma van de dag:                                                                                                                   

  • 12.00 uur -12.30 uur: inloop/lunch
  • 12.30 uur -13.00 uur: welkomstwoord Tom Nij Bijvank
  • 13.00 uur - 14.00 uur: eerste workshopronde
  • 14.00 uur - 14.15 uur: pauze
  • 14.15 uur - 15.15 uur: tweede workshopronde
  • 15.15 uur - 15.45 uur: creatief netwerken
  • 15.45 uur - 16.15 uur: presentatie nieuwe ontwikkelingen
  • 16.15 uur - 16.30 uur: lancering nieuw initiatief
  • 16.30 uur: borrel 

Workshopronde 1

Samenwerken binnen het cliëntportaal, workshopleiders: Francisca van Dijk en Judith Bakker. De meest genoemde reden voor het in gebruik nemen van een cliëntportaal is het vergroten van de eigen regie voor de cliënt. Maar wat vindt de cliënt er eigenlijk zelf van? Een goed cliëntportaal biedt meer dan alleen inzicht in het dossier. Meer betrokkenheid bij de zorg en het vergroten van het dagelijks contact bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat? En hoe betrek je de cliënt en zijn omgeving er echt bij? Tijdens deze workshop bieden wij een kijkje in de keuken van twee zorgorganisaties die Jouw Omgeving op heel verschillende wijze inzetten als cliëntportaal. Een inspirerend voorbeeld voor iedereen. 

Samenwerken en samen ontwikkelen, workshopleiders: Jacco Schumacher en Tom Oostewechel. In deze workshop bieden we je een ‘kijkje achter de schermen’ van de ontwikkeling van het Jouw Omgeving platform.
We nemen jullie tijdens deze presentatie mee op reis langs de belangrijkste stappen in ons ontwikkelproces aan de hand van een casus. We laten onder andere zien hoe we samen met organisaties Jouw Omgeving verder ontwikkelen, welke afwegingen we moeten maken in het ontwerpproces en hoe we een ‘Design System’ hebben opgezet om Jouw Omgeving sneller door te kunnen ontwikkelen.

Transparant rapporteren, workshopleiders: Iris Walstra en Myriam Limper. Door te rapporteren in Jouw Omgeving wordt het de standaard dat cliënten hun eigen rapportages kunnen lezen en mee kunnen rapporteren. Als de client alles kan lezen wat je schrijft heeft dat verschillende gevolgen. Wat zijn de voordelen van transparant rapporteren? Waar moet je op letten, om duidelijk te schrijven en miscommunicatie en ruis te voorkomen? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag aan de hand van enkele oefeningen, waardoor je een gevoel krijgt bij de verschillen tussen transparant rapporteren en ‘traditioneel’ rapporteren. De belangrijkste do’s en don’ts passeren de revue en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Privacybewust in contact met je cliënt, workshopleider: Martine van de Merwe. Je vindt privacy en informatiebeveiliging belangrijk, de systemen in de zorginstelling zijn op orde, het beleid aangescherpt, maar hoe zorg je daarbij voor privacybewustzijn? Datalekken worden vaak veroorzaakt door menselijke fouten! In deze workshop ga je aan de slag met wat er allemaal mis kan gaan. Je maakt kennis met het door PrivacyLab ontwikkelde 6-stappenmodel waarmee je het privacybewustzijn in de organisatie kunt vergroten. In de workshop krijg je praktische tips en richtlijnen aangereikt om privacyrisico's aan te pakken en beter te begrijpen waar je aandacht aan zou moeten besteden.

Workshopronde 2

De krachtenwijzer (ZRM-J) en 1Gezin1Plan in de praktijk, workshopleiders: Niels Bloembergen en Eric Elties Bakker. In deze workshop wordt laten zien hoe je met de ZRM krachtenwijzer inzicht kan geven in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en eventueel professionele hulp. Met praktijkvoorbeelden en ruimte voor gesprek. Tevens gaan we zien hoe je binnen Jouw Omgeving als 1 gezin goed kunt samenwerken in 1 plan. Een niet te missen workshop met kennis en ervaring vanuit de praktijk voor de praktijk.

PGO/Dossier van de burger, workshopleider: Vera Naber. Eén van de concrete doelstellingen op de beleidsagenda van VWS, is dat alle Nederlanders vanaf 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Dit om steeds meer en beter te faciliteren dat zorg in de eigen omgeving georganiseerd kan worden. Jouw Omgeving is kandidaat deelnemer aan het programma MedMij dat het afsprakenstelsel vormt ten behoeve van de ontwikkeling van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving). Wat deze ontwikkeling betekent voor het JO-platform en welke vragen er leven, komt in deze workshop aan bod. Met elkaar kijken we naar de toekomst en verkennen we de vraagstukken en uitdagingen die er liggen.

Gericht innoveren? Maak een klantreis! Workshopleider: Wouter Wolters. Een klantreis is een krachtige methode om te achterhalen waar het loont om te innoveren. Vanuit een klantgerichte benadering onderzoek je hoe de dienstverlening in elkaar zit en hoe een klant/cliënt/patiënt deze ervaart. In deze sessie gaan we aan de hand van praktische en visuele voorbeelden in op wat een klantreis is, wat de voordelen zijn en hoe je een klantreis in kaart brengt. Op basis van een casus van een van de deelnemers maken we ter plekke ook een start met het invullen van een klantreis.

Gelukt met de inschrijving? Dan zien we je donderdag 27 september!

Met hartelijke groet van het gehele Jouw Omgeving Team

Schrijf je in