4 november 2019

Jouw Omgeving ontvangt MedMij label

MedMij uitreiking.png

Ja, we hebben 'm: het MedMij-label voor Jouw Omgeving!

Jouw Omgeving ontving op 5 november bij het jaarlijkse event het MedMij-label. Als één van de koplopers laat Jouw Omgeving hiermee zien techniek en communicatie te ontwikkelen conform de kwalificatie- en acceptatie-eisen van het MedMij-afsprakenstelsel. Jouw Omgeving is gekwalificeerd voor de volgende Medmij informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling:

  • Basisgegevensset Zorg (BGZ)
  • Zelfmetingen Delen

Ook hebben wij de aanvullende NEN-7510-MedMij-certificering behaald middels een externe audit. Al met al een intensief en complex proces waarbij met vereende krachten deze belangrijke mijlpaal is behaald.

Directeur Tom Nij Bijvank over het behalen van het MedMij-label: "Ik heb met bewondering gezien hoe onze technische en creative developers dit proces samen hebben doorlopen. De leveranciers die nu in deze maanden hun MedMij-labels behalen zijn in feite pioniers op dit afsprakenstelsel dat minutieus en zorgvuldig is uitgewerkt. Deze grote stap past naadloos bij onze filosofie om cliënten een persoonlijke omgeving te bieden waarmee je zelf werkt aan je gezondheid. Ik zie uit naar toekomstige ontwikkelingen waarbij steeds meer en op een laagdrempelige manier gegevens kunnen worden uitgewisseld en daarmee cliënten meer regie kunnen nemen.”

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar.

Bekijk hier de MedMij-animatie voor meer uitleg.

Waarom is Jouw Omgeving bezig met het ontwikkelen van een PGO?

De visie van Jouw Omgeving sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de PGO-ontwikkeling: het bieden van toegankelijke oplossingen waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant samenwerkt aan de eigen gezondheid, of die van een ander.

Het afsprakenstelsel van MedMij schept de voorwaarden waarmee de visie van Jouw Omgeving realiteit wordt. Regie bij de cliënt over wie gegevens kan inzien en wie betrokken is en mag zijn bij het zorgproces, volledige transparantie binnen het platform en zeer gebruiksvriendelijk. Dat zijn allemaal uitgangspunten waarlangs Jouw Omgeving is ingericht. Het creëren van de mogelijkheid dat cliënten hun gegevens uit systemen van zorgverleners en e-health-apps ophaalt en kan beheren past hierbij perfect.

Wat is het doel van een PGO?

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een online omgeving die de gebruiker (cliënt, patiënt, consument) de gelegenheid geeft om meer inzicht te krijgen in hun gezondheidsgegevens. Dit inzicht kan hen ondersteunen in meer regie te voeren over hun omgang met hun gezondheid.

Transparante communicatie realiseren tussen cliënten, verwanten en hulpverleners is de kern van waar het bij Jouw Omgeving om gaat. Het ontwikkelen van een omgeving waarin de cliënt zélf regie kan voeren is dan ook een logische stap en past volledig bij het DNA van ons team van technische developers en creative designers.

Wat is een PGO niet?

Een PGO is geen patiëntportaal of EPD (elektronisch patiëntendossier). Deze twee varianten worden vaak in verband gebracht met de PGO-ontwikkeling. Het zijn echter volstrekt verschillende systemen. Een PGO heeft de patiënt/cliënt als gebruiker en startpunt. Tevens is een PGO niet verbonden aan één zorgaanbieder. Ook is het geen dossier waar hulpverleners documenten of gegevens in kunnen zetten. Een PGO is daarmee een persoonlijke en eigen omgeving waar de gebruiker gegevens naartoe kan halen of kan versturen en vervangt niet het hulpverlenersdossier van een arts of andere zorgaanbieder.

Huidige ontwikkelingen

De ontwikkeling van PGO’s verloopt stapsgewijs en is gestart in de medische wereld. De aandacht hiervoor gaat steeds meer naar andere zorgdomeinen zoals de GGZ. Ook het Sociaal Domein waar gemeenten en wijkteams in bewegen, komt daarbij in beeld.

Jouw Omgeving is bij verschillende projecten en proeftuinen betrokken waar de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en cliënten het centrale onderwerp is. Op dit moment zijn de eerste gecontroleerde uitwisselingen van grote hoeveelheden data gepland. Het is nog niet mogelijk om de feitelijke, live uitwisseling tussen gebruiker en zorgaanbieders te laten zien. Dit komt vooral omdat zorgverleners nog geen berichten kunnen versturen. Jouw Omgeving ziet uit naar nog meer MedMij-gekwalificeerde leveranciers zodat samenwerking en uitwisseling tussen gebruikers- en zorgverlenersdomein steeds makkelijker gerealiseerd kan worden.

Contact

Meer weten over PGO en de rol van Jouw Omgeving? Neem contact op met Vera Naber via vnaber@jouwomgeving.nl.