4 december 2019

Project voor betere samenwerking zorg en onderwijs voor jongeren met DCD

Basalt teamfoto.jpg

Met de Ambulante Educatieve Dienst en Jouw Omgeving is Basalt een project gestart om de zorg en het onderwijs rondom kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder) dichter bij elkaar te brengen via een digitaal platform. Met de ervaringen die we met dit project opdoen, kunnen we deze aanpak straks voor meer jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte inzetten.

Afstemming betrokkenen
De gemeente Leiden subsidieert het innovatieproject dat zich in eerste instantie richt op jongeren met DCD. Jongeren met DCD (Developmental Coordination Disorder) hebben o.a. problemen met fijne en grove motoriek, plannen en logisch vertellen. Vaak gaat dit ten koste van het zelfvertrouwen en kinderen kunnen in een negatieve spiraal terecht komen waarbij ze taken die ze lastig vinden, gaan vermijden. Omdat er problemen zijn op verschillende gebieden is het voor een jongere met DCD van groot belang dat er goed wordt samen gewerkt en afgestemd tussen de verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld leerkracht, therapeut, ambulant begeleider en ouders.

Communicatie en kennisdeling
Op digitaal platform Jouw Omgeving kunnen de betrokkenen laagdrempelig met elkaar communiceren en is er plek voor kennisdeling, met als doel de kennis over DCD in het onderwijs te vergroten. Ook kunnen leerkrachten en ouders vragen stellen die via chat/beeldbelfunctie beantwoord worden door de experts.

Voor vragen kunt u terecht bij Saskia Rijghard van de AED (s.rijghard@aed-leiden.nl), Karen van Dijk van Basalt (k.van.dijk@basaltrevalidatie.nl) of Robbert Slotman van Jouw Omgeving (rslotman@jouwomgeving.nl).